•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Aktualności >> Jaki budżet na 2011 rok?

Jaki budżet na 2011 rok?

25 lutego 2011 r.
Na poniedziałek 28 lutego 2011 roku zaplanowana jest VI sesja Rady Miejskiej w Leśnej. Jednym z głównych punktów obrad sesji będzie uchwalenie budżetu Gminy Leśna na 2011 rok.
Projekt budżetu opracował jeszcze jesienią ub. r. poprzedni burmistrz Miasta i Gminy Leśna Mirosław Markiewicz. Z powodu wyborów samorządowych przeprowadzonych w listopadzie ub. r. i zmian, które nastąpiły po wyborach na najważniejszych stanowiskach w Urzędzie Miasta oraz rozpoczęciu kadencji przez nową Radę Miasta dopiero teraz po zapoznaniu się z finansami Gminy przyszedł czas na uchwalenie budżetu na 2011 rok.
Dochody Gminy w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 25.396.803 zł, natomiast wydatki w wysokości 25.781.842 zł. W wydatkach kwotę w wysokości 23.332.677 zł zaplanowano na wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługa długu, wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu Unii Europejskiej), a pozostałą kwotę w wysokości niemal 2,5 mln zł na wydatki majątkowe.
Nas, mieszkańców Pobiednej najbardziej w projekcie budżetu interesują pozycje związane z wydatkami na rzecz Pobiednej i jej mieszkańców.
Najbardziej oczekiwaną i równocześnie najdroższą inwestycją jest przebudowa ulicy Podgórnej w Pobiednej, na którą zaplanowano w budżecie 310 tys. zł.
W projekcie zaplanowano również kwotę 300 tys. zł ( kredyt) na projekt i przebudowę ujęcia wody w Pobiednej.
Z funduszu Rady Sołeckiej, której budżet w roku 2011 wynosi 23.501 zł zaplanowano następujące wydatki:
- przebudowa ulicy Podgórnej   
- ogrodzenie boiska piłkarskiego w Pobiednej   
- remont nawierzchni ulic (zakup grysu i transport)   
- organizacja festynu wiejskiego   
- organizacja dożynek gminnych   
- zakup mundurów dla OSP Pobiedna   
- zakup pulpitów muzycznych i strojów dla Zespołu "Łużyczanki"  
- obchody Dnia Patrona Szkoły w Pobiednej   
- organizacja Dnia Dziecka przez Przedszkole w Pobiednej   
- organizacja Dnia Dziecka przez Szkołę w Pobiednej  
- sprzątanie 4 przystanków na terenie Pobiednej   
- koszenie trawników (ul. Dworcowa, Rynek, Plac Wolności i cmentarz)   
- zakup części, benzyny, oleju i konserwacja kosiarek  
- zakup wzmacniacza do mikrofonów dla przedszkola  
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej  
- 10.000 zł
- 2.000 zł
- 800 zł
- 1.500 zł
- 500 zł
- 1.000 zł
- 1.100 zł
- 400 zł
- 500 zł
- 500 zł
- 2000 zł
- 901 zł
- 600 zł
- 500 zł
- 1.200 zł
Z dotacji celowej na zadanie "Promowanie kultury fizycznej i sportu, jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna" zaplanowano kwotę - 12.000 zł.
Kwotę w wysokości - 2.000 zł zaplanowano na środki dla Szkoły Podstawowej w Pobiednej na stypendia dla uczniów kl. IV-VI za osiągnięcia sportowe oraz za wyniki w nauce.

Tak jak w budżecie każdej gminy, tak również i w naszej olbrzymia część wydatków jest związana z oświatą i wychowaniem. W budżecie naszej gminy zaplanowano środki dla Przedszkola Gminnego w Pobiednej w kwocie 453.195 zł (w tym wynagrodzenia - 282.395 zł - 9,05 etatów), natomiast dla Szkoły Podstawowej w Pobiednej środki w kwocie - 844,332 zł (w tym wynagrodzenia 591.557 zł - 15,62 etatów).
Jaki budżet zostanie uchwalony dowiemy się na poniedziałkowej sesji. Od radnych będzie zależało, jaki budżet uchwalą jednak prawdopodobnie zostanie on znacznie zmieniony dzięki autopoprawkom wprowadzonym przez obecnego Burmistrza Leśnej Jana Surowca.

Opracował (m)Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u