•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Aktualności >> Budżet na 2011 rok uchwalony

Budżet na 2011 rok uchwalony

5 marca 2011 r.
W dniu 28 lutego 2011 roku, podczas obrad VI sesji Rady Miejskiej w Leśnej po wielokrotnym głosowaniu nad poprawkami do projektu budżetu, Rada Miasta przyjęła Budżet Gminy Leśna na 2011 rok.
Przyjęty budżet nie jest budżetem marzeń, ani nawet nie jest budżetem spełniającym oczekiwania mieszkańców - jest to budżet, na jaki stać obecnie nasza Gminę.
Przy dochodach budżetu w łącznej kwocie 25.554.303zł i wydatkach w łącznej kwocie 25.939.342zł około 90 procent budżetu zaplanowano na wydatki bieżące.
Na nieliczne, a niemal niezbędne inwestycje ( modernizacja oczyszczalni ścieków na Smolniku, projekt i modernizacja ujęcia wody w Pobiednej itp.), na które brakło funduszy w budżecie Gmina zaciągnie kredyt bankowy w wysokości 2 mln zł.
Dług Gminy na koniec 2011 roku wynosić będzie kwotę 7.578.265zł, co stanowi 29,65 % planowanych dochodów gminy. W budżecie na rok 2011 na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano kwotę 1.614.961 zł.
Wydatki dla Pobiednej, które znalazły się w budżecie tylko nieznacznie różnią się od tych, które znajdowały się w projekcie budżetu.
Na przebudowę ulicy Podgórnej oraz projekt i modernizację ujęcia wody w Pobiednej przewidziano w budżecie po 300.000 zł.
Z dotacji celowej na zadanie "Promowanie kultury fizycznej i sportu, jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna" zaplanowano kwotę - 12.000 zł.
Kwotę w wysokości - 2.000 zł zaplanowano na środki dla Szkoły Podstawowej w Pobiednej na stypendia dla uczniów kl. IV-VI za osiągnięcia sportowe oraz za wyniki w nauce.
Nie uległ zmianie fundusz Rady Sołeckiej, którego budżet w roku 2011 wynosi 23.501 zł a sfinansowane zostaną z niego następujące wydatki:
- przebudowa ulicy Podgórnej   
- ogrodzenie boiska piłkarskiego w Pobiednej   
- remont nawierzchni ulic (zakup grysu i transport)   
- organizacja festynu wiejskiego   
- organizacja dożynek gminnych   
- zakup mundurów dla OSP Pobiedna   
- zakup pulpitów muzycznych i strojów dla Zespołu "Łużyczanki"  
- obchody Dnia Patrona Szkoły w Pobiednej   
- organizacja Dnia Dziecka przez Przedszkole w Pobiednej   
- organizacja Dnia Dziecka przez Szkołę w Pobiednej  
- sprzątanie 4 przystanków na terenie Pobiednej   
- koszenie trawników (ul. Dworcowa, Rynek, Plac Wolności i cmentarz)   
- zakup części, benzyny, oleju i konserwacja kosiarek  
- zakup wzmacniacza do mikrofonów dla przedszkola  
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej  
- 10.000 zł
- 2.000 zł
- 800 zł
- 1.500 zł
- 500 zł
- 1.000 zł
- 1.100 zł
- 400 zł
- 500 zł
- 500 zł
- 2000 zł
- 901 zł
- 600 zł
- 500 zł
- 1.200 zł

W roku 2010 Gmina dopłacała do subwencji oświatowej 40 proc., gdy najczęściej stosowane są dopłaty na poziomie 23 proc. i dlatego podjęte zostaną działania, które skutkują zmniejszeniem wydatków na tę sferę o ok. milion zł.

W związku z tym dla Przedszkola Gminnego w Pobiednej zaplanowano środki w kwocie 406.722 zł - w tym wynagrodzenia 266.413 zł ( w projekcie było 453.195 zł, w tym wynagrodzenia 282.395zł).
Natomiast dla Szkoły Podstawowej w Pobiednej środki w kwocie 729.622 zł - w tym wynagrodzenia 491.050 zł, (w projekcie było 844,332 zł, w tym wynagrodzenia 591.557 zł).

Opracował (m)Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u