•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Tylko od nas zależy czy podwyżki za odpady zostaną zatrzymane

Tylko od nas zależy czy podwyżki za odpady zostaną zatrzymane


Od 1 stycznia 2021 r w gminie Leśna obowiązują nowe stawki za odpady komunalne. Rada Miejska podjęła taka decyzję ze względu na fakt, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować.

Oznacza to, iż stawki za odpady powinny być na takim poziomie aby pokryć wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W przeciwnym wypadku Gminie grozi kara nakładana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Należy podkreślić, że ta zasada działa również w drugą stronę. Gmina nie może pobierać opłat wyższych aniżeli koszty. Jeśli wpływy z opłat za odpady przewyższają koszty, stawka za odpady zostanie zmieniona proporcjonalnie do nadwyżki.

Jednym z głównych czynników podnoszących koszt gospodarki odpadami jest brak segregacji. Jeśli miesięcznie z naszych gospodarstw do odpadów zmieszanych zamiast do worków/pojemników koloru żółtego trafi tona tworzyw sztucznych opakowaniowych to zapłacimy za nią 232,20 zł więcej.

Należy pamiętać, że dodatkowym kosztem jest dzierżawa pojemników. Jeśli nie potrzebujemy pojemnika lub mamy swój, nie składajmy zapotrzebowania. Wielokrotnie mieszkańcy proszą o pojemniki w sytuacjach kiedy nie zachodzi potrzeba ich dostarczenia. Kierowanie się stwierdzeniem "bo mi się należy, bo Gmina daje” generuje dodatkowy koszt. Generuje go również proceder wykorzystywania pojemników do przechowywania odpadów innych aniżeli zostały do tego przeznaczone.

Wpływ na wysokość opłaty mają również tzw. dzikie wysypiska. Porzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych to już codzienność w naszej Gminie. Niestety mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, że zapłacą za uprzątnięcie takich odpadów. Ostatnio zlikwidowane dzikie wysypisko na terenie Leśnej kosztowało 23.000,75 zł.

Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokości opłaty za odpady są nieruchomości niezamieszkałe (agroturystyki, przedsiębiorcy). Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stawki za odbiór odpadów zostały dla nich ustanowione odgórnie. Stawki te są kilkukrotnie niższe niż rzeczywisty koszt (tabela poniżej). Pomimo, że płacą o wiele mniej to i tak nagminnym procederem jest zaniżanie tej opłaty. W związku z powyższym podjęto decyzję o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna oraz o wprowadzeniu do opłaty worków zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem odbioru odpadów.Z opłaty za odpady utrzymywany jest również PSZOK. Tylko w grudniu z punktu tego wyjechało 22,57 ton odpadów. Dodatkowo po licznych zgłoszeniach odnośnie problemu z utylizacją styropianu i części samochodowych wprowadziliśmy te frakcje na PSZOK. Są one odbierane na podstawie odrębnej umowy opłacanej z wpływów za odpady.

Istotną zmianą jest zrezygnowanie ze stawki za gospodarstwa domowe. Stawka ta miała na celu odciążenie w opłacie rodzin wielodzietnych. Tymczasem była nagminnie wykorzystywana do zaniżania należnej opłaty. Rodziny mieszkające w tym samym budynku składały wspólną deklarację, np. rodzina 4-osobowa (2+2) płaciła za odpady 80 zł, a trzy 4-osobowe rodziny (12 osób) zamiast trzy razy po 80 zł – płaciły 100 zł.

Koszt zagospodarowania odpadów za grudzień 2020 roku (bez kosztów admistracyjnych) to 243 592,42 zł, a wpływy za ten okres wyniosły 169 300,82 zł. Różnicę dopłaciła gmina, rezygnując tym samym z małej inwestycji typu: chodnik, kilka lamp drogowych itp.

Podsumowując. Gmina nie może i nie zarabia na odbiorze odpadów. Aby mniej płacić musimy segregować i kompostować odpady, składać deklaracje zgodne z prawdą oraz nie pozostawać obojętnymi na naganne zachowania innych mieszkańców (podrzucanie odpadów, nie zgłaszanie osób zamieszkujących do deklaracji, podrzucanie odpadów z działalności gospodarczej do odpadów komunalnych itp.).

Źródło: Panorama Leśnej nr 2-3/2021Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u