•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Spotkanie w sprawie dofinansowania do wymiany starego pieca na nowe ekologiczne źródło ogrzewania

Spotkanie w sprawie dofinansowania do wymiany starego pieca na nowe ekologiczne źródło ogrzewania


Ogłoszenie Grantodawcy o Przystąpieniu do Realizacji Projektu Grantowego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna.” Grant w postaci nawet 85% dofinansowania można otrzymać wymieniając stary piec na nowe ekologiczne źródło ogrzewania (dofinansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe i ekogroszek, niezależnie od ich klasy).

Gmina Leśna w Partnerstwie z Gminą Świeradów-Zdrój pozyskała środki unijne w ramach działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które przeznaczy na wsparcie dotyczące modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy.

Modernizacja może obejmować wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe (niezależnie od ich klasy) i olejowe). Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego, pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Wsparcie będzie dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią, które są obowiązkowym elementem projektu (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania.

Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowanych i nie więcej niż 12 750,00 zł, trzeba jednak przy tym udowodnić, że cena nie jest zawyżona i przedstawić oferty od 3 potencjalnych wykonawców.

O dotację mogą ubiegać się osoby będące:

właścicielami domów jednorodzinnych,
właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,
najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych,
posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie jego realizacji i trwałości.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe wyłączone są z projektu.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELANIA GRANTÓW NA WYMIANĘ PIECA, KTÓRA ZOSTAŁA FIZYCZNIE UKOŃCZONA LUB W PEŁNI ZREALIZOWANA PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU.

Do otrzymania dotacji kluczowe jest złożenie wniosku o udzielenie grantu, w terminie trwania naboru, pomyślna jego weryfikacja i podpisanie umowy o powierzenie grantu, po której dopiero należy przystąpić do likwidacji starego źródła ciepła i wymiany na nowe.

Druki dokumentów, które należy złożyć, chcąc uzyskać dofinansowanie będą dostępne do na stronie internetowej www.czysteizery.pl.

Wypełnione wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej w okresie trwania naboru tj. od dnia 14 października 2020 r. do dnia 08 grudnia 2020 roku.

Dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie uruchomiono infolinię telefoniczną działającą w godzinach 10.00 - 16.00 pod nr tel 883 123 107 lub mailowo pod adresem: dotacje@grupalaurus.pl gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje o projekcie.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą przekazywane w formie grantu na zasadzie poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfikacji.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2021 roku. Realizacja wymiany pieca i rozliczenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 30 września 2021 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 października o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 5A.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu przybycia.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w tym spotkaniu pod nr telefonu 515 360 732 w godzinach pracy Urzędu do dnia 22 października 2020 roku.

Źródło: lesna.plDołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u