•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Fundusz sołecki

4 września 2015 r.

Już we wtorek 8 września 2015 roku o godzinie 19.00 w świetlicy w remizie OSP W Pobiednej odbędzie się zebranie wiejskie podczas którego głównym punktem będzie podział środków funduszu sołeckiego na rok 2016.
Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.
Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
- służyć poprawie życia mieszkańców
- należeć do zadań własnych gminy
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy
Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:
- wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
- oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
- koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
- uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli burmistrz uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Kilkanaście tygodni temu pisaliśmy na naszej stronie, że opublikujemy propozycje naszych czytelników (mieszkańców Pobiednej), którzy odpowiedzieli na nasz apel o przysyłaniu propozycji na realizację zadań z funduszu sołeckiego w roku 2016. Niektóre propozycje wydają się być potrzebne i możliwe do realizacji z funduszu soleckiego, inne są bardzo kosztowne i cały fundusz sołecki wystarczyłby jedynie na opracowanie projektu.

Poniżej publikujemy propozycje, które przysłali nasi czytelnicy:
- boisko do mini koszykówki przy sali gmnastycznej,
- plac zabaw przy blokach spółdzielczych na ul. Nowomiejskiej,
- oświetlenie ulicy Strzeleckiej,
- chodnik wzdłuż ulicy Dworcowej i Nowomiejskiej,
- siłownia zewnętrzna przy sali gimnastycznej,
- kort tenisowy,
- więcej koszy na śmieci przy ulicach,
- budowa kaplicy na cmentarzu,
- oświetlenie ulicy Hetmańskiej,
- boisko przy szkole podstawowej,
- więcej sprzętów do zabawy na placu zabaw przy Placu Wolności,
- bezpłatny internet na terenie Pobiednej,
- umożliwić bezpłatne korzystanie mieszkańcom z sali gimnastycznej w okresie zimowym,
- organizować różne zajęcia dla mieszkańców w ramach kół zainteresowań (np. plastyczne, fotograficzne, komputerowe, turystyczne, teatralne, dziennikarskie, szachowe, zespół muzyczny i wokalny) w świetlicy wiejskiej.

Dziękujemy naszym czytelnikom za przysłanie propozycji jednak aby doszło do realizacji jakiegokolwiek zadania z pieniędzy funduszu sołeckiego nie wystarczy złożenie poprawnego wniosku, ale niezbędne jest uzyskanie poparcia wiekszości osób obecnych na zebraniu.
O tym na co wydamy pieniądze z funduszu sołeckiego w roku przyszłym dowiemy się już we wtorek podczas zebrania, a zdecydują o tym mieszkańcy, którzy będą obecni na zebraniu.
Zapraszamy wszystkich, którym zależy na rozwoju Pobiednej do przyjścia na zebranie, złożenie wniosku popartego 15 podpisami i zagłosowanie za "dobrymi" propozycjami, które będą służyły poprawie życia mieszkańców Pobiednej.

Opracował (m)
Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u