•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Komunikaty Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze


w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminach złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego przedkłada sprawozdanie finansowe komitetu (ewentualnie oświadczenie w sytuacji, gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków) w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 21 lutego 2011 r. a dla komitetów, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu, do dnia 5 marca 2011 r.

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z obszaru powiatów:
bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, zgorzeleckiego i Jeleniej Góry miasta na prawach powiatu należy składać w siedzibie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 33A.

Pełnomocnik finansowy, który nie dopełni obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 202j ust. 1 cyt. wyżej ustawy).

Złożone sprawozdania, zgodnie z art. 84 ust. 6 Ordynacji, będą udostępniane do wglądu, na wniosek zainteresowanych podmiotów w siedzibie Komisarza Wyborczego, w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 14.00.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze
/-/ Ewa Szymańska-HabzdaDołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u