•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Co? Gdzie? Kiedy?


Kalendarz odbioru odpadów 2023
Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Komunikaty Burmistrz Leśnej o g ł a s z a II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

P R Z E T A R G

Burmistrz Leśnej o g ł a s z a II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul.Dworcowej we wsi Pobiedna.

1.działka nr - 506/1
2.powierzchnia działki - 1000 m2
3.KW - JG1L/00034735/8
4.przeznaczenie - 8 MN 3 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza - 19.000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
W cenie wywoławczej zostały uwzględnione koszty przygotowania działki do sprzedaży.
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2011r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul.Świerczewskiego nr 11.
Wadium w wysokości 1.900,00 zł płatne do dnia 07 lipca 2011r. w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu O/Leśna na konto nr:
69 8392 0004 4200 1368 3000 0010
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia.
Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w kancelarii notarialnej to wpłacone wadium przepada.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela:

  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Urzędu Miejskiego w Leśnej
  Ul.Świerczewkiego 11 b
  tel: 075 72 11 466

strona internetowa www.lesna.pl > bip > informacje > przetargi 2011

Leśna dnia, 24 maja 2011r.Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u