•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Zbliża się koniec wysokich bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Zbliża się koniec wysokich bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych


Zgodnie z Uchwałą Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna do 30 czerwca 2021 roku obowiązują dwie wysokości bonifikat przy sprze daży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy:

- 99% w przypadku sprzedaży budyn ków jednolokalowych oraz jeżeli na stępuje sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego należącego do Gminy lub jednoczesna sprzedaż wszyst kich lokali mieszkalnych w budyn ku wielolokalowym, w wyniku której wszystkie lokale przestają być wła snością Gminy,

- 95% w przypadku sprzedaży pozo stałych lokali mieszkalnych.

Przypominamy naszym najemcom, że aby skorzystać z obowiązujących wysokich bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych należy złożyć od powiedni wniosek w nieprzekraczal nym terminie do 30 czerwca 2021 r.
Warunkiem nabycia lokalu mieszkal nego jest brak zaległości czynszowych i zaległości na rzecz Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Wszelkich informacji odnośnie pro cedury wykupu lokali mieszkalnych udziela Referat Gospodarki Nierucho mościami Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B, pok. 11 lub pod numerem telefonu 757211466 wew. 41.

Źródło: Panorama Leśnej nr 2-3/2021Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u