•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Niewybuchy w Pobiednej

Niewybuchy w Pobiednej


Około dwóch tygodni temu patrol saperski został wezwany do znaleziska w Pobiednej. Jak się dowiedzieliśmy znaleziska dokonał przypadkowo jeden z mieszkańców budynku przy ulicy Dworcowej nr 61. Znaleziona została amunicja karabinowa lub do podobnej broni. Ze względów bezpieczeństwa zostały powiadomione odpowiednie służby.

Do akcji rozpoznawczej i poszukiwawczej przyjechał patrol saperski, który przeszukał okoliczny teren i zabezpieczył znalezisko.

Przy okazji przypominamy naszym czytelnikom czym jest niewypał lub niewybuch oraz zasady postępowania w przypadku znalezienia:

Niewybuch - to każdy przedmiot zawierający ładunek wybuchowy lub materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu.

Niewypał - amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu. Pojęcia niewypału używa się wobec dwóch rodzajów amunicji: wybuchającej z siłą mniejszą od detonacji, oraz zapalającej się.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału.

Niewypał czy niewybuch jest śmiertelnym zagrożeniem. Przez kilkadziesiąt lat niebezpieczna rzecz mogła wcale nie stracić swoich zdolności bojowych!

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Nie dotykajcie niczego, co wydaje się wam niebezpieczne.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

UWAGA!!!
W przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do niewybuchu należy zachować dużą ostrożność. Przedmiotu tego nie wolno dotykać, rzucać w niego kamieniami, ruszać z miejsca lub podpalać. Natychmiast należy powiadomić odpowiedni organ, który powiadamia wyznaczoną jednostkę wojskową:

jednostkę policji,
urząd gminy,
urząd powiatowy,
urząd wojewódzki.

Zawiadamiając którąś z powyższych instytucji, należy podać:
- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym;
- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;
- uzyskać potwierdzenie przyjęcia powyższego zawiadomienia.

Miejsce niewybuchu należy zabezpieczyć do czasu przybycia policji, saperów lub innych służb ratunkowych. Może to być prowizoryczne ogrodzenie w promieniu dwóch czy trzech metrów.

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć saperów w akcji w Pobiednej co nie należy do częstych widoków.


Opracował: (m)


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u