•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna OSP Historia OSP cz.2

22 grudnia 1974 roku druh Jan Świetlicki złożył podziękowania dla Zarządu oraz członków OSP Pobiedna za okazane współczucie podczas choroby oraz za odwiedziny w szpitalu w Gryfowie. Niestety na początku września 1975 roku druh Jan Świetlicki zmarł. Członkowie OSP brali czynny udział w uroczystościach pogrzebowych jak również trzymali wartę honorową przy trumnie zmarłego.


10 kwietnia 1976 roku Walne Zebranie członków OSP Pobiedna, podjęło uchwałę o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu powołania Społecznego Komitetu Budowy Remizy.


4 marca 1977 roku podczas Walnego Zebrania członków OSP podjęto uchwałę w sprawie zakupu: sztandaru. Sznurów ozdobnych oaz dystynkcji.


11 listopada 1978 roku Walne Zebranie powołuje nowy Zarząd:

 • Prezes - Szczur Robert
 • V-ce prezes - Kasprzycki Michał
 • Skarbnik - Glejt Władysław
 • Sekretarz - Kotliński Janusz
 • Z-ca naczelnika - Biblis Konstanty
 • Gospodarz - Ochramowicz Leopold
 • Członek - Małek Władysław

Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiednej w ciągu minionych lat wielokrotnie brała czynny udział w zwalczaniu licznych pożarów i powodzi. Wielokrotnie jednostka OSP Pobiedna wyjeżdżała do pożarów kompleksów leśnych w byłym województwie zielonogórskim spędzając tam po kilka dni na prowadzeniu działań gaśniczych oraz powodzi w innych regionach w latach 1958, 1976, 1978, 1981 ratując mienie i dobytek ludzi.


Duże zasługi w pracy i działalności OSP włożyli tacy druhowie jak: Gertner Bohdan, Małek Władysław, Świetlicki Jan, Kotliński Janusz, Szczur Robert.
Dzięki ich pracy i zaangażowaniu rosły szeregi członków OSP.

Duże zaangażowanie i determinacja druha Roberta Szczura spowodowały że w dniu 11 lipca 1984 roku podczas Walnego Zebrania podjęto uchwałę o powołaniu Społecznego Komitetu Budowy Remizy w składzie:

 • Przewodniczący - Gałczyński Eugenisz
 • Z-ca przewodniczącego - Szczur Robert
 • Sekretarz - Sosnowski Longin
 • Członek - Kotliński Janusz
 • Członek - Guła Zdzisław
 • Członek - Małek Władysław
 • Członek - Lipnicki Wiesław
 • Członek - Kasprzycki Michał

Prace przy budowie remizy przy ul Hetmańskiej rozpoczęto w czerwcu 1984 roku.

Dzięki dużemu wsparciu przewodniczącego komitetu p. Gałczyńskiego który był równocześnie dyrektorem Fatmy, (po jego śmierci obowiązki przewodniczącego przejął p. Sosnowski) oraz wsparciu ze strony płk Gromala i płk Karczmarza oraz wielkiemu zaangażowaniu strażaków i społeczeństwa Pobiednej prace budowlane postępowały sprawnie i szybko. W niespełna dwa lata powstał obiekt z trzema garażami, świetlicą, zapleczem technicznym i sanitarnym oraz mieszkaniem dla gospodarza.

Uroczyste otwarcie nowej remizy nastąpiło 20 grudnia 1986 roku.

Dużym zaangażowaniem w budowie remizy wyróżnili się p.: Biblis Leon, Biblis Konstanty, Front Stanisław i wielu, wielu innych strażaków ochotników również z gminnych OSP.
Po uroczystym oddaniu remizy do użytku OSP Pobiedna otrzymała samochód gaśniczy GMB STAR 244 oraz telewizor kolorowy.


Za rok 1986 Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiednej zdobyła pierwsze miejsce we współzawodnictwie statutowym jednostek OSP województwa jeleniogórskiego.


19 lutego 1987 roku podjęto uchwałę o powołaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Napływ młodzieży szkolnej do MDP był imponujący, czego przykładem było szybkie zorganizowanie drużyn młodzieżowych w dwóch kategoriach wiekowych zarówno chłopięcych i dziewczęcych. Młodzież chętnie uczestniczyła w organizowanych dla niej zajęciach i ćwiczeniach co było wynikiem licznego jej udziału w zawodach różnych szczebli oraz zajmowaniu czołowych lokat.

Dzięki prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej oraz dobrej współpracy ze Szkolą Podstawową w Pobiednej, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działały w OSP przez okres 5- ciu lat zapisując się pięknymi głoskami w działalności strażackiej.


24 czerwiec 1988 roku - Jednostka OSP Pobiedna zajmuje II miejsce w Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaniu.


10 września 1988 roku - OSP Pobiedna bierze udział w pokazie sportowo-pożarniczym na festynie z okazji Dnia Kolejarza w Lubaniu.


24 czerwca 1989 roku - OSP Pobiedna zajmuje I miejsce w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Miłoszowie.


1 września 1990 roku podczas zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ruszowie MDP z OSP Pobiedna zajmuje pierwsze miejsce jako najlepsza drużyna zlotu.


4 maja 1990 roku w remizie OSP W Pobiednej odbyło się uroczyste zebranie z okazji Dnia Strażaka z udziałem młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Pobiednej.


W roku 1992 OSP Pobiedna pozyskała samochód pożarniczy GCBA TATRA wymagający kapitalnego remontu. Zaangażowanie p. Andrzeja Reichel i wielu innych strażaków doprowadziło do wyremontowania i oddania do użytku pojazdu.


30 maja 1992 roku OSP Pobiedna zajęła I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych rejonu Lubań.


13 czerwca 1992 roku OSP Pobiedna uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych województwa roku podczas odbywającego się w Kliczkowie zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa jeleniogórskiego.


29 sierpnia 1992 roku MDP z OSP Pobiedna zdobyła I miejsce w przeciąganiu liny oraz I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.


23 listopada 1993 roku Zarząd OSP Pobiedna podejmuje uchwałę w sprawie wyasygnowania kwoty 500.000.- zł na leczenie córki druha Och Wiesław.


30 czerwca 1994 roku w Pobiednej odbyły się szkolne eliminacje wiedzy pożarniczej.


7 maja 1994 roku w Lubaniu podczas rejonowych zawodów sportowo-pożarniczych OSP Pobiedna zdobyła I miejsce. Również w tych zawodach I miejsce zdobyła męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Pobiedna.


Zarząd OSP Pobiedna podjął uchwałę w sprawie przyznania dyplomu dla druha Janusza Kotlińskiego za aktywną działalność na rzecz propagowania wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony przeciwpożarowej.


25 czerwca 1994 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopięca zdobyła pierwsze miejsce w Miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.


31 maja 1995 roku decyzją nr 12/14/KSRG Ochotnicza Straż Pożarna z Pobiednej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


26 październik 1997 roku I miejsce drużyny OSP Pobiedna w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych.


10 maja 1998 roku drużyna OSP Pobiedna zajmuje I miejsce w gminnych zawodach pożarniczych.


1 maja 1999 roku w miejsko-gminnych zawodach pożarniczych w Leśnej , drużyna OSP Pobiedna zajęła I miejsce.
zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u