•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Oświadczenie Rady Sołeckiej oraz Sołtysa

Oświadczenie Rady Sołeckiej oraz Sołtysa

22 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

Kilka dni temu na stronie lesna.pl ukazał się niepodpisany artykuł pod tytułem: "Droga wiata w Pobiednej - "papierowa" inwestycja może kosztować wieś utratę 25 tys. zł z budżetu sołeckiego" - link do materiału znajduje się tutaj: https://lesna.pl/.../droga-wiata-w-pobiednej-papierowa.../

Anonimowy autor (być może szatniarz, sprzątaczka albo praczka firanek ) sugeruje, jakoby Rada Sołecka oraz Sołtys Sołectwa Pobiedna budowali jakąś "papierową wiatę". W zasadzie nie zajmujemy się komentowaniem bzdurnych artykułów, których autorzy ukrywają swoją tożsamość, jednakże sprawa wydała się nam na tyle poważna, że postanowiliśmy wydać poniższe wyjaśnienia.

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie budowania Wiaty Biesiadnej w Sołectwie Pobiedna, należy sięgnąć pamięcią do roku 2017, w którym to została uchwalona "Strategia Rozwoju Wsi Pobiedna na lata 2017-2027" - link tutaj: http://pobiedna.pl/strategia_rozwoju_2018.pdf i kiedy to nasza miejscowość przystąpiła do programu odnowy wsi dolnośląskiej. Programu o tyle ważnego, że dzięki niemu mieliśmy jasno nakreślone kierunki rozwoju sołectwa, którymi zobligowaliśmy się kierować przez okres najbliższych dziesięciu lat. W tym dokumencie, w punkcie 6. w tabeli pod pozycją 11, jest zapis: "Budowa wiaty biesiadnej".

Na Zebraniu Wiejskim, inaugurującym naszą kadencję, poinformowaliśmy mieszkańców, że najważniejszym dla nas zadaniem będzie, zgodnie ze Strategią Rozwoju wsi, budowa porządnej Wiaty Biesiadnej. Na Zebraniu Wiejskim 07.09.2019, dotyczącym dysponowania Funduszu Sołeckiego na rok 2020, mieszkańcy szczegółowo omawiali, jak sobie taką wiatę wyobrażają oraz przeznaczyli 15 000 zł na wykonanie stosownego projektu wiaty. To właśnie na tym zebraniu ustalono, jak taka wiata ma wyglądać i jakie ma spełniać funkcje (duża, porządna wiata, z miejscem do tańczenia i siedzenia oraz zapleczem gastronomicznym; taka, która przysłuży się lokalnej społeczności i organizacjom działającym na terenie naszej wsi).

Stosowna uchwała, akceptująca ustalenia Zebrania Wiejskiego, została pozytywnie przegłosowana przez Radę Gminy Leśna. Przystąpiliśmy do realizacji zadania. W marcu 2020 roku, rozpoczęliśmy inwestycję od powiadomienia Pani kierownik REFERATU INWESTYCJI o gotowości podjęcia tego zadania. W dniu 31.03.2020 wspomniana Pani kierownik przesłała nam wytyczne dla działki, na której ma stanąć wiata, oznaczonej symbolem US/4 oraz poprosiła o zrobienie tzw. rozeznania rynkowego, aby wybrać projektanta. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Projektowe Agnieszka Kusiak, z którym to biurem UG Leśna podpisał umowę na realizację projektu. W międzyczasie, referat inwestycji wyznaczył osobę odpowiedzialną za ten projekt z ramienia referatu.

Przed podpisaniem umowy, wszystkie wymagania dotyczące działek typu US w terenie OW, które otrzymaliśmy od UG Leśna oraz wizja wiaty (wcześniej uzgodnionej na zebraniu sołeckim z mieszkańcami) zostały przedstawione Pani projektant.

Młyny urzędnicze (Starostwo Powiatowe) zaczęły mielić papierologię (a to - jak wiadomo - trwa, dodatkowo ze względu na stan epidemii wszystko się wydłużało)... W międzyczasie referat inwestycji UG Leśna podpisał umowę z geodetą, który wykonał stosowną do tego projektu mapę. Starostwo Powiatowe miało kilka uwag do projektu, w związku z tym musieliśmy dokonywać różnych korekt. W tym czasie oddelegowany do tego zadania pracownik referatu inwestycji UG Leśna, był cały czas w kontakcie zarówno z sołtysem jak i z Panią projektant i wszelkie koniecznie zmiany były konsultowane i korygowane na bieżąco. Ostatnią informację z referatu inwestycji, pochodzącą z dnia 29.09.2021, pozwolimy sobie zacytować w całości:

"Dzień dobry, Panie Marku w dniu 24.08.2021 r. złożyliśmy wniosek do Starostwa Powiatowego w Lubaniu o podjęcie zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę.
W międzyczasie tj. 14.09.2021 r. złożyliśmy wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wydania zgody na zbliżenie z projektowaną wiatą do drogi powiatowej (Pani Agnieszka Kusiak prosiła abyśmy złożyli ten wniosek, bo niby już tylko tego brakuje w dokumentacji. Podobno uzgodniła to w Starostwie Powiatowym). Teraz czekamy aby PZD wydało zgodę.
Ponadto w dniu 27.09.2021 r. złożyliśmy wniosek do Starostwa Powiatowego o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków w dokumentacji z terminem do 29.10.2021 r.
Czekamy żeby Starostwo wydłużyło nam termin na uzupełnienia braków w dokumentacji następnie jak PZD wyda zgodę uzupełnimy dokumenty w Starostwie i będziemy czekali na decyzję ze Starostwa."

Trzy tygodnie później ... Leśniański "Gall Anonim" umieścił na stronie internetowej gminy wspomniany na wstępie artykuł, co więcej - publicznie orzekł, że gminny dział inwestycji NIGDY NIE UCZESTNICZYŁ w konsultacjach odnośnie wiaty w Pobiednej. Proszę Państwa, absurd zaczyna gonić absurd....

Aby dopełnić pełnego obrazu historii "Wiaty w Pobiednej", należy wspomnieć też, że w roku 2020 Zebranie Wiejskie uchwaliło, że przeznaczy 25 000 PLN na (i tu dokładny zapis z karty przedsięwzięcia) : "W ramach zadania w roku 2021 przewidujemy wykonanie fundamentów pod zaprojektowany budynek, oraz częściowy zakup materiałów do budowy."

Zapis taki nie jest przypadkowy. Biorąc pod uwagę to, jak działają urzędy i proces "mielenia" całej papierologii, zabezpieczyliśmy to zadanie takim właśnie opisem po to, aby móc, ewentualnie na wypadek braku pozwolenia na budowę, zakupić już teraz drewno konstrukcyjne lub jego część.

Warto tu zauważyć, że przez ten cały czas nie pojawiła się ani jedna informacja jak obecnie donośnie brzmiąca w lokalnych mediach "TA INWESTYCJA JEST NIEWYKONALNA". Nie, przeciwnie - zadanie z takim opisem zostało uchwalone przez Radę Gminy Leśna.

Znając historię omawianego projektu, przystąpimy do analizy merytorycznej artykułu.

Pierwsze zdanie artykułu: "Nie chcemy, żeby 25 tys.zł zniknęło niewykorzystane z budżetu gminy" - zastanawiająca jest forma "my"...czyli kto?? Tu się powtórzymy... Leśniańskie "Galle Anonimy"? Szatniarze w urzędzie? Czy może panie piorące firanki?

Zdanie kolejne: "O problemach z budową wiaty i nieracjonalnej postawie Sołtysa Sołectwa Pobiedna Burmistrz informował na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 25 września 2021 roku". I tu pojawia się pierwsza perełka. Zebranie Wiejskie z dnia 12.09.2021 , zapisem w protokole, poprosiło Burmistrza o przybycie na Zebranie Wiejskie, odnośnie aktualnych spraw związanych z miejscowością, ze szczególnym uwzględnieniem takich tematów jak: budowa nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, dalszy ciąg remontu nawierzchni ul. Dworcowej, Świetlica Wiejska.

Warto w tym momencie przytoczyć $5 punkt 3 Statutu Sołectwa Pobiedna:
"Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) rady sołeckiej;
2) co najmniej 10% mieszkańców sołectwa;
3) przewodniczącego rady gminy;
4) burmistrza."

Pan Burmistrz, nie stosując się do statutu Sołectwa Pobiedna, zwołał Zebranie Wiejskie (tak naprawdę to było spotkanie towarzyskie) bez żadnych konsultacji dotyczących terminu zebrania z Radą Sołecką oraz Sołtysem. Panu Burmistrzowi nie przyszło do głowy, że w tak narzuconym terminie każdy z nas może mieć swoje obowiązki...

Kolejne interesujące zdanie z artykułu:
"Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego nie uczestniczył w uzgodnieniach dotyczących standardów - wytycznych inwestorskich dla projektanta, więc nie mieliśmy świadomości o skali i kosztach pomysłów Pana Sołtysa. Gotową dokumentację z prognozowanymi kosztami poznaliśmy dopiero po odebraniu dokumentacji od projektantki."

Od marca roku 2020 Referat Inwestycji aktywnie uczestniczy we wszelkich uzgodnieniach, dotyczących wiaty w Pobiednej. Na potwierdzenie tego mamy bogatą korespondencję z tym referatem, a także podpisane i opłacone faktury z geodetą oraz projektantką. Warto też zaznaczyć, że prognozowane koszty wyliczone przez projektantkę zostały przedstawione Referatowi Inwestycji w Grudniu 2020 roku. Jak sądzimy, dziewięć miesięcy to wystarczająco dużo czasu, aby zadzwonić do Sołtysa czy członków Rady Sołeckiej i poprosić o spotkanie w celu omówienia kosztów budowy wiaty.

Jeszcze innym "kwiatkiem" tego zdania jest część: "więc nie mieliśmy świadomości o skali i kosztach pomysłów Pana Sołtysa". To nie są pomysły Sołtysa Sołtys jest władzą wykonawczą i wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego!

Następnych kilka zdań dotyczy najbardziej gorącej kwestii, czyli kosztów. Jak napisaliśmy powyżej Referat Inwestycji w grudniu 2020 roku otrzymał od projektantki kosztorys przedsięwzięcia, na kwotę 216 tys. PLN. Tylko na marginesie wspomnijmy, że do dziś, żaden pracownik UG Leśna nie poinformował nas, że taki kosztorys istnieje. Zgodnie z ustaleniami ustnymi z Panią projektant, kosztorys obejmował tzw. “pełną wersję” wiaty. Cóż to może znaczyć, pomyślą Państwo? Zgodnie z tym, co ustalono na Zebraniu Wiejskim w roku 2019, projekt został zrobiony na najdroższą, najbardziej rozbudowaną wersję i taka wersja została wyceniona na 216 tys.. Taką decyzję podjęto dlatego, aby w zależności od możliwości finansowych, mieć możliwość manewru i na przykład zrobić inne pokrycie dachowe (wyliczenia zrobione są pod najcięższą a co za tym idzie najdroższą, dachówkę, a taką łatwo zmienić na coś lżejszego i tańszego niż odwrotnie, o czym wie każdy, kto kiedykolwiek budował dom), czy też dołożyć z czasem opcjonalnie piec z grillem (o tym też jest zapis w Strategii Rozwoju pkt 3 str. 16 "Budowa wiaty grillowej z zapleczem gastronomicznym").

Ponadto jedną z fundamentalnych kwestii jest to, że tego typu kosztorysy dla Urzędów wykonuje się na podstawie tzw. KNR i zazwyczaj są to kosztorysy mocno zawyżone w porównaniu do lokalnych stawek. Kosztorys wstępny, wykonany przez doświadczonych budowlańców dla Sołectwa, wynosił ok 100 tys. złotych, dla podstawowej wersji wiaty (podest, konstrukcja, dach). Proszę Państwa, po przeczytaniu wspomnianego artykułu, przeliczyliśmy ponownie koszty i wyszło nam ponownie....ok. 100 tys. zł (oczywiście uwzględniając nadzór archeologiczny czy kierownika budowy) . Tak się składa, że na co dzień mamy styczność ze środowiskiem budowlanym i dość dokładnie znamy aktualne ceny, zarówno materiałów jak i robocizny, jak również potrafimy zadbać o to, aby mieć jak najkorzystniejsze ceny przy jak najwyższej jakości.

Po ostatnich poprawkach, potencjalnie, dojdzie koszt zbudowania podjazdu dla inwalidów, oraz dodatkowego zjazdu z ulicy, co po konsultacjach z firmami zajmującymi się tego typu pracami, zostało oszacowane na około 20 tys zł. Zatem koszt podstawowej wersji wiaty zamknie się w kwocie nieco ponad 120 tys. złotych. Pragniemy przypomnieć, że kwota ok. 100 - 120 tysięcy złotych za tę wiatę była od początku przekazywana mieszkańcom na Zebraniach Wiejskich i była akceptowana przez mieszkańców wsi. Podczas ostatniego Zebrania Wiejskiego poinformowaliśmy mieszkańców o tym, na jakim etapie kompletowania jest dokumentacja oraz, że jeśli będą opóźnienia z uzyskaniem pozwolenia, to za całą kwotę kupimy materiały (zgodnie z zapisami w karcie tego przedsięwzięcia, która została zaakceptowana przez Radę Gminy w roku 2020) do tej budowy, na które to materiały, "w razie czego", zorganizowaliśmy darmowy magazyn. W międzyczasie sołtys odbył dwie rozmowy z urzędnikami UG Leśna, w których powiadomił o fakcie, że jeśli nie zdążymy z pozwoleniem na budowę, to kupujemy materiały - zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego. Dwukrotnie otrzymywał podobną odpowiedź: "Acha, ok". Niestety, żadna z tych rozmów nie została zarejestrowana. Wychodzimy z założenia, że jeszcze można na tyle ufać urzędnikom UG Leśna, że nie rejestrujemy rozmów telefonicznych czy spotkań twarzą w twarz.
Na Zebraniu Wiejskim 12.09.2021, podczas ustalania sposobu podziału pieniędzy, zaproponowaliśmy wydać kolejne 25 tys w przyszłym roku na kolejny etap budowy wiaty. Stosowna uchwała została przyjęta przez Zebranie Wiejskie. Patrząc z tej perspektywy, to w przyszłym roku mamy zainwestowane 50 tys. czyli połowę inwestycji.

Kolejną poruszaną w tekście kwestią jest porównywanie kosztów budowy wiat w innych wsiach do wiaty Pobiedniańskiej. Wymienione w artykule wsie liczą ok 300 - 400 mieszkańców, natomiast Pobiedna ok. 1250, co za tym idzie wiata dla tych mieszkańców powinna być odpowiednio większa, o czym decydowali uczestnicy Zebrań Wiejskich (częściowo nawet już za poprzedniej kadencji) sugerując, że wiata ma być duża. Licząc, że Pobiedna jest około trzy razy większa, to i wiata powinna być trzy razy większa, a co za tym idzie trzy razy droższa. A zatem 3x60 tys daje 180 tys. Z tego wynika, że wiaty w tych wsiach były potencjalnie droższe niż nasza. Przy czym, w naszej opinii, takie porównywanie nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli Zebranie Wiejskie uchwali, że chce zbudować lotnisko to zbuduje lotnisko (oczywiście jeśli istnieją odpowiednie do takiej inwestycji tereny), a jeśli uchwali, że chce zbudować Muzeum Lotnictwa to sobie zbuduje Muzeum Lotnictwa i to, ile kosztuje taki obiekt we wsi obok, nie ma żadnego znaczenia

Wydaje się zasadnym przytoczyć jeszcze jeden akapit z rzeczonego artykułu, dotyczący finansowania:

"Kwota 25 000 zł miała zostać przeznaczona na roboty budowlane, więc umowa miała zostać zawarta z wykonawcą robót budowlanych. Do dziś, mimo zbliżającego się końca roku, to zadanie nie zostało zrealizowane i jeśli zebranie wiejskie nie przeznaczy przed końcem października 2021 tych pieniędzy na inne zadanie, to przepadną one bez możliwości odzyskania. Zgodnie z ustawą, Fundusz Sołecki to zadania jednoroczne - możliwe do realizacji i rozliczenia w jednym roku budżetowym."

Pragniemy w tym miejscu jeszcze raz zaznaczyć, że zapis w karcie tego przedsięwzięcia (to taki zapis, który sołtys musi wykonać po każdej zmianie budżetowej) brzmi: "W ramach zadania w roku 2021 przewidujemy wykonanie fundamentów pod zaprojektowany budynek, oraz częściowy zakup materiałów do budowy." I w takiej postaci został on przyjęty przez Radę Gminy jeszcze w roku 2020. Z tego jasno wynika, że nasz Leśniański "Gall Anonim" jest słabo poinformowany o tym, co znajduje się w dokumentacjach w Gminie. Wydaje się nieprawdopodobne, aby urzędnicy i radni UG Leśna nie czytali dokumentów składanych przez Sołectwa. Wydaje się niemożliwym, aby Referat Inwestycji nie wiedział, czym aktualnie zajmuje się Referat Inwestycji.... Gdyby jednak okazało się to prawdą, pozostanie nam zacytować klasyka: "Niezły burdel tam macie w tym swoim archeo siostrzyczki" Mimo wszystko jesteśmy głęboko przekonani, że ten anonimowy artykuł, nie opierający się na faktach, to tylko "wiele hałasu o nic".

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że takim oświadczeniem nie sposób odpowiedzieć w pełni na wszystkie Państwa wątpliwości, dlatego zwołaliśmy Zebranie Wiejskie (szczegółowe informacje na plakacie). Jeśli na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy ustalą, że nie chcą budować tej wiaty, to oczywiście dokonamy przesunięcia środków na inny cel.

Liczymy na liczne Państwa przybycie i podjęcie rozsądnej decyzji. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie ze Statutem Sołectwa Pobiedna §5 punkt 1 prawo udziału w zebraniu wiejskim mają osoby zamieszkałe na terenie sołectwa.

Rada Sołecka oraz SołtysDołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u