•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Co? Gdzie? Kiedy?


Kalendarz odbioru odpadów 2023
Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Przedszkole >> Aktualności >> Nabór do przedszkola na rok szkolny 2012/2013


DYREKTOR PRZEDSZKOLA GMINNEGO W POBIEDNEJ OGŁASZA ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2012/13


Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą w terminie
od 1 marca do 31 marca 2012 r.

na kartach wydawanych przez przedszkole (kartę zapisu można pobrać w biurze przedszkola codziennie od 8.00 do 15.00).
Kryteria naboru dzieci do PG w Pobiednej:
- dzieci w wieku 6 lat, które zobowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
- dzieci w wieku 5 lat, które są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji, - dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
- obydwojga rodziców pracujących,
- dzieci z rodzin zastępczych.
Dodatkowe kryteria:
- dzieci już uczęszczające,
- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Leśna ( poza obwodem Pobiedna - Wolimierz )

HARMONOGRAM NABORU
1. W dniach od 1 marca do 31 marca 2012 r. odbędzie się pobieranie w przedszkolu Kart zgłoszenia (rejestr poboru karty).
2. Starannie wypełnione karty (nie będą rozpatrywane karty nieczytelne, ze skreśleniami lub z niewypełnionymi polami) należy złożyć w biurze u dyrektora lub referenta przedszkola do 31 marca 2012 r.
3. Karty złożone po 31 marca mogą być rozpatrzone dopiero w terminie wrześniowym (jeżeli nie zgłoszą się dzieci zakwalifikowane).
4. Karty zgłoszenia dziecka będą rozpatrywane do 10 kwietnia 2012 r. (wstępna analiza, przygotowanie list z podziałem na grupy, podjęcie decyzji o powołaniu Komisji rekrutacyjnej).
5. Informacje o wynikach rekrutacji (osobiście lub telefonicznie 75 78 16 239) udzielane będą rodzicom w dniach od 11 do 13 marca 2012 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 (ochrona danych osobowych)
6. Rodzicom, których dziecko nie zostało przyjęte przysługuje odwołanie się na piśmie do dyrektora przedszkola do dnia 20 kwietnia 2012 r.
7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania.
8. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/13, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/12 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Pobiednej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie rekrutacji dzieci jest do wglądu na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.
9. Złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) podpisanej Karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane przez przedszkole warunki, zobowiązaniem się do ich przestrzegania i stanowi podstawę do przygotowania umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a przedszkolem.

O zasadach rekrutacji możesz przeczytać tutajDołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u