•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Razem dla Niepodległej!

Razem dla Niepodległej!

7 listopada 2018 r.

Od jakiegoś czasu coraz głośniej w naszej gminie jest o tym, że Burmistrz Leśnej jest członkiem partii. Odkrycie ciut spóźnione, bo zgodnie z bliskim mi poczuciem odpowiedzialności za powierzone zadania, a także - co może wydać się wielu zaskoczeniem - zgodnie z deklaracjami programowymi Razem - zrezygnowałem wczoraj z członkostwa w partii Razem. Dlaczego zgodnie z deklaracjami programowymi? Bo Razem wielokrotnie podkreślało, że "partyjność" istotna jest dopiero od poziomu wojewódzkiego, a na szczeblu gminy lub powiatu drogi, latarnie, odbiór śmieci itp nie mają barw partyjnych.

Dlatego chcąc reprezentować wszystkich mieszkańców gminy i dążąc do budowania jedności i kultury współpracy, oddałem legitymację i zrezygnowałem całkowicie z członkostwa w tej i w każdej innej partii. Tak rozumiem powinność burmistrza, wójta, czy prezydenta, który po wygraniu w wyborach powszechnych, powinien jasno i dobitnie odłożyć wszystkie swoje polityczne poglądy poza jednym - wytrwałą służbą dla CAŁEJ lokalnej społeczności. Ponieważ jednak za sprawą internetowych trolli, którzy tym razem wyszli do działań "w terenie", zrobiło się w gminie Leśna bardzo głośno o tej nieznanej wielu osobom organizacji politycznej, uznałem że warto przypomnieć czemu trzy lata temu postanowiłem ją wraz z ponad setką aktywistów i społeczników założyć.

Moje poglądy sprzed trzech lat nie uległy zmianie nawet na cal. Bardzo dobrze są opisane w tym wywiadzie dla Klubu Jagielońskiego: https://klubjagiellonski.pl/2015/10/23/5-niezbednik-wyborcy-szymon-surmacz-razem/ Zacytuję ważny fragment, który po sprowadzeniu z poziomu Państwa ma także ogromne znaczenie dla Leśnej i tłumaczy po co zająłem się czynną polityką:

Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasze państwo w perspektywie najbliższych 25 lat.
I. Suwerenność gospodarcza. Odbudowa własnych miejsc pracy, przemysłu, nauki, polskich przedsiębiorstw, które pozwolą nam wyrwać się z peryferyjnego i postkolonialnego modelu "rozwoju". To także renegocjowanie umów gospodarczych, dążenie do wzmacniania pozycji Polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.
II. Budowa solidarności, kapitału społecznego, umiejętności współpracy i kooperacji ponad podziałami - odzyskanie poczucia wspólnotowości i umiejętności pracy na rzecz dobra publicznego. Wzmocnienie samoorganizacji społecznej, delegowanie zadań na niższe szczeble (subsydiarność), poczucia sprawczości obywateli. Bez tego nie wykorzystamy drzemiącego w społeczeństwie potencjału.
III. Odbudowanie zaufania do instytucji państwowych, poprawienie efektywności działania aparatu państwowego, rugowanie nepotyzmu, korupcji, marnotrawstwa i wszystkich cech powodujących, że nie czujemy się obywatelami własnego kraju, traktujemy aparat państwowy nieomal jak okupanta. Tu także odbudowa poczucia dumy z własnego kraju i społeczeństwa.
Cała reszta będzie konsekwencją tych trzech filarów: suwerenna gospodarka, samoorganizujące się społeczeństwo, dobre państwo.


Nadal ten program jest moim programem dla Leśnej: Odbudowa gospodarki, budowa solidarności i kapitału społecznego, odbudowanie zaufania do instytucji i działania sektora publicznego - rugowanie nepotyzmu, marnotrawstwa, odbudowa dumy z naszej Ojczyzny.

Ostatnie słowa są dla mnie szczególnie ważne dzisiaj, ponieważ właśnie dziś, 7 listopada obchodzimy stulecie naszej niepodległości. Pierwsze pytanie w cytowanym wywiadzie brzmiało:

1. Jaki jest według Pana największy sukces w historii Polski?
Odpowiedziałem:
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Smuci mnie jedynie, że święto to zostało oddane walkowerem przez szeroko rozumianą lewicę. Może kiedyś uda się przywrócić symboliczne obchody 7 i 11 listopada, żeby zaznaczyć udział lewicowych sił patriotycznych w odzyskaniu niepodległości.

Dziś mamy 7 listopada 2018 roku. Równo 100 lat temu Ignacy Daszyński powołał pierwszy niepodległy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Dla mnie data 7 listopada jest równie ważna jak data 11 listopada, a obie oznaczają jedno - radość i dumę z wolności i niepodległości jaką wywalczyli polscy żołnierze - pod wodzą jednego z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej - Marszałka Józefa Piłsudskiego. To właśnie dlatego dwa lata temu Razem zorganizowało patriotyczną manifestację pod pomnikiem Marszałka w Lublinie. Zdjęcie z tej uroczystości, podczas której śpiewaliśmy niepodległościowe pieśni towarzyszące polskim bojownikom o Wolność Waszą i Naszą umieściłem w nagłówku tego wpisu.
Przypominania korzeni polskich walk o równość społeczną, prawa wyborcze kobiet, powszechną edukację nigdy za wiele - i mam nadzieję, że będzie niejedna okazja by o nich porozmawiać. Nie wszyscy wiedzą, że Rząd Polski w 1918 roku wprowadzał jedne z najbardziej postępowych i nowoczesnych ustaw na świecie - wiele krajów dzisiejszej Europy Zachodniej było wtedy znacznie bardziej zachowawcze i mniej otwarte na przemiany społeczne.
Program Razem - co w nim jest "groźnego" dla Gminy Leśna?
Nie tylko "stare" pomysły polskich socjaldemokratów są dziś ważne i aktualne dla naszej gminy. Warto przyjrzeć się współczesnemu programowi partii, o której usłyszała dzisiaj cała gmina. Wbrew temu co piszą chorzy z nienawiści autorzy plakatów i ulotek, które zasypały Leśną, w programie Razem jest wiele punktów z którymi utożsamiam się cały czas. Czy są one zagrożeniem dla naszej społeczności? Zacytujmy fragmenty programu samorządowego Razem z 2018 r:


Koniec przerośniętych zarządów spółek Odpolitycznimy zarządzanie spółkami należącymi do samorządów. Władze powinny wyznaczać cele działania tych przedsiębiorstw, ale politycy nie mogą mieć wpływu na ich politykę kadrową. Skończymy z patologiczną praktyką zatrudniania radnych i ich rodzin w zarządach spółek. Wprowadzimy uczciwe, przejrzyste konkursy na stanowiska kierownicze.

Zlikwidujemy przerost zatrudnienia w zarządach spółek. Dość kolesiostwa Wprowadzimy obowiązek przeprowadzania jawnych konkursów na stanowiska kierownicze we wszystkich samorządowych instytucjach kultury. Konkursy będą rozstrzygane w oparciu o przejrzyste kryteria. Kierowanie instytucjami kultury nie może być wygodną posadą dla niekompetentnych partyjnych kolegów i koleżanek.

Sport nie tylko na stadionach Stworzymy wojewódzkie fundusze wsparcia lokalnych inicjatyw sportowych. Zwiększymy nakłady na promocję sportu rekreacyjnego i amatorskiego. Dostosujemy istniejącą infrastrukturę sportową do potrzeb wszystkich mieszkańców - bez względu na wiek, płeć i stopień niepełnosprawności. Dodatkowe wsparcie finansowe zapewnimy inicjatywom poszerzającym ofertę sportową dla kobiet i dziewcząt.

W trosce o krajobrazy Dofinansujemy ochronę miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych. Stworzymy nowe parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, a także będziemy wzmacniać szczelność całego systemu ochrony przyrody.

Przeciw powodziom Wdrożymy skuteczne, przyjazne dla środowiska metody ochrony przeciwpowodziowej. Zwiększymy liczbę obszarów zalewowych zamiast je zabudowywać. Skończymy ze szkodliwym procederem sztucznej regulacji rzek. Odtworzymy osuszone mokradła, które przejmą wodę z rzek podczas okresu wzbierania wód, a oddadzą w czasie suszy.

Dla czystego środowiska Rozszerzymy program selektywnej zbiórki odpadów na wszystkie gospodarstwa domowe w województwie. Znacząco podniesiemy odsetek odpadów segregowanych (włączając w to odpady organiczne). Będziemy wspierać dalszą rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zwiększymy liczbę oczyszczalni ścieków. Wesprzemy programy budowy instalacji przydomowych oczyszczalni oraz zmodernizujemy już istniejące. W celu przeciwdziałania powodziom i zmianom klimatycznym oraz dla poprawy żyzności gleb przebudujemy sieci irygacyjne zatrzymujące wodę w glebie.

Uchwała antysmogowa w każdym regionie Przyjmiemy uchwały antysmogowe we wszystkich województwach, w których do tej pory ich brakuje. W każdym regionie dopasujemy przyjęte rozwiązania do stanu infrastruktury ciepłowniczej i poziomu zanieczyszczenia powietrza. Wysokość dofinansowań do rozwiązań antysmogowych będzie zależeć od zamożności mieszkańców - chcemy, żeby ubóstwo nie uniemożliwiało ludziom ekologicznego ogrzewania.

Wymiana kopciuchów Wyeliminujemy kopcące piece i zastąpimy je nowoczesnymi urządzeniami spełniającymi wymagania 5. klasy emisji. W każdym województwie wprowadzimy dofinansowania do wymiany przestarzałych pieców. W domach, których właściciele zdecydują się na wymianę, sfinansujemy też badania wydajności energetycznej. Będziemy promować montowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła i urządzeń gazowych.

Czyste ciepło Nie będziemy tolerować palenia śmieciami - zapewnimy dopłaty do lepszego paliwa dla osób, których nie stać na opał dobrej jakości. Ułatwimy zgłaszanie przypadków stosowania trujących paliw do ogrzewania domów. Uruchomimy specjalne jednostki, które będą zajmować się takimi zgłoszeniami i dbać o czyste powietrze.

Wsparcie dla gminnych sieci ciepłowniczych Będziemy wspierać gminy dopłatami do rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej. W gminach, w których jest ona już dobrze rozwinięta, będziemy dążyć do rezygnowania z ogrzewania paliwami stałymi na rzecz podłączania do gminnej sieci grzewczej.

Pomoc dla przedsiębiorstw społecznych Zamiast zachęcać ludzi do zakładania nieefektywnych, jednoosobowych firm, zwiększymy wsparcie dla nowych spółdzielni usługowych i produkcyjnych oraz przedsięwzięć non-profit. Samorządy będą tworzyć lokalne fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia korzystne dla lokalnej społeczności.

Edukacja bez barier Dostosujemy szkolny transport i budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W szkołach każdego typu zapewnimy warunki dydaktyczne odpowiednie dla wszystkich uczniów - także tych ze specjalnymi potrzebami.

Wystarczy? Polecam więcej, bo to bardzo dobry program, szkoda że tak słabo wypromowany: http://samorzad.partiarazem.pl/program.html ale może jeszcze kilkaset ulotek i plakatów "promocyjnych" spowoduje, że powstanie w Leśnej koło Razem? Ja osobiście się do niego nie włączę - żeby zachować apolityczność, ale może znajdą się odważni, którzy nie boją się... (proszę sobie dopisać samemu) ;-)

Szymon SurmaczDołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u