•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt 
  •  polityka prywatności 
  •  reklamy 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów
Kalendarz dni z zakazem handlu
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Spór o świetlicę


Od kilku już lat trwa spór o świetlicę w remizie OSP w Pobiednej. Początkowo był to spór pomiędzy zespołem Łużyczanki a Zarządem OSP w Pobiednej, który od wybudowania remizy w roku 1986 był dysponentem tejże świetlicy a aktualnie w sporze uczestniczy również sołtys Pobiednej.
W roku 2013 Gmina Leśna uzyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie na remont oraz doposażenie świetlicy. Projekt w ramach, którego przeprowadzono remont i doposażenie świetlicy w Pobiednej opiewał na kwotę 75.284,36 zł. W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną, instalację CO, oprawy oświetleniowe oraz wykonano prace malarskie. Ponadto w ramach projektu świetlicę wyposażono w sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, ekran).
W projekcie, na który uzyskano dofinansowanie możemy przeczytać że:
"...W nowo wyremontowanym pomieszczeniu, w ramach realizowanego projektu zaplanowane są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które przeprowadzą strażacy z Pobiednej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z historią pożarnictwa, zasadami udzielania pierwszej pomocy i podstawy ratownictwa medycznego. Celem projektu jest także stworzenie możliwości wypracowania nowych i umocnienia obecnych więzi społecznych, zmotywowanie do aktywnego działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości i rozwoju samych siebie..."
Od czasu wyremontowania świetlicy zmieniono status świetlicy i od tamtej pory jest ona świetlicą wiejską.
W roku 2014 ramach kolejnego projektu gmina uzyskała dofinansowanie m.in. na zakup 5 zestawów komputerowych z dostępem do internetu dla świetlicy w Pobiednej. Od czasu zakupu komputerów minęło już 5 miesięcy a komputery praktycznie stoją nieużywane. Świetlica jak na razie funkcjonuje (odbywają się spotkania, zebrania, wybory, zajęcia dla dzieci, udostępniana jest nawet komercyjnie), ale na niejasnych zasadach.
W ostatnich dniach wpłynęło do naszej redakcji pismo dotyczące w/w sporu, które można przeczytać poniżej:

Pobiedna 23.03.2015r.

Anna Hałas
Sołtys
Sołectwa Pobiedna
Teresa Kęska
Kierownik Zespołu Łużyczanki


Burmistrz Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna


W grudniu 2014 r. zgłosiłyśmy Panu Burmistrzowi problem dotyczący świetlicy znajdującej się w remizie OSP. Sprawa miała być niezwłocznie rozstrzygnięta. Od tego czasu jeszcze dwukrotnie spotykałyśmy się z Panem Burmistrzem lub z Pana Zastępcą prosząc o rozwiązanie problemu. Niestety, minęły 3 miesiące, a problem nadal istnieje. Państwa obietnice nie zostały dotąd zrealizowane.
Pozwolimy sobie przedstawić zwięzły opis tego problemu;
Remiza OSP w Pobiednej stanowi mienie gminne. W remizie znajduje się świetlica, z której korzystanie w żaden sposób nie koliduje z funkcjonowaniem jednostki OSP. Świetlica została zresztą niejako wyodrębniona, gdy realizowany był tam przez Gminę projekt unijny w 2013 r. polegający na jej modernizacji i doposażeniu.
W dniu 22.10.2014r. została podpisana umowa użyczenia pomiędzy Gminą, OSP i Radą Sołecką (Sołtysem), ustalająca zasady korzystania ze świetlicy, które zresztą przed podpisaniem umowy były przez strony roboczo uzgodnione.
Głównym dysponentem świetlicy miała być Rada Sołecka, co podczas spotkań było szczegółowo wyjaśniane i akceptowane. Takie rozwiązanie wynikało m.in. z tego, że ze świetlicy korzystać chce wiele środowisk (szkoła, przedszkole, stowarzyszenia, Rada Sołecka, mieszkańcy), a OSP nie było w stanie koordynować wynajmu, a tym bardziej organizować różnego rodzaju zajęć.
Mimo podpisanej umowy, powstał problem z jej realizacją, gdyż OSP nie chce przekazać kluczy do drzwi wejściowych. W grudniu Zastępca Burmistrza Pani Gabriela Pijanowska zobowiązała pisemnie Prezesa OSP do przekazania kluczy Sołtysowi, jednak polecenie to nie zostało wykonane.
Z kolei w dniu 12.12.2014r. Prezes OSP przekazał pismo podpisane przez Burmistrza Leśnej Mirosława Markiewicza wzywające Sołtysa do oddania posiadanego klucza.
Nasze kolejne interwencje w tej sprawie nie przyniosły żadnego efektu mimo, że problem nie jest przecież skomplikowany.
W związku z tym, że nadal nie są nam znane żadne działania podejmowane w tej sprawie kolejny raz zwracamy się, tym razem już w formie pisemnej, o zajęcie się tym problemem i jednoznaczne określenie swojego stanowiska.
Mamy nadzieję, że prawo mieszkańców do wyrażania swojego stanowiska w zakresie gospodarowania mieniem gminnym (sołeckim) będzie uhonorowane. Świetlica powinna być łatwo dostępna, tętnić życiem i służyć wszystkim na co dzień.

W załączeniu:
1. Kserokopia umowy
2. Kserokopia pisma z dn. 12.12.2014r.

Do wiadomości:
1. Komisja Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Leśnej
2. Portal www.pobiedna.pl

Opracował (m)
Dołącz do nasTweetnij
Jakość powietrza
Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Informator SMS
Polecane linkiPogoda
Pogoda Pobiedna

Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2018          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u