Kalendarz odbioru odpadów

Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej


strona główna Aktualności Mniej dzieci rodzi się w Pobiednej

Mniej dzieci rodzi się w Pobiednej


Wbrew oczekiwaniom, w Pobiednej program 500+ nie przynosi efektów. W roku 2017 w Pobiednej urodziło się najmniej dzieci od 6 lat. Liczba mieszkańców również znacznie się zmniejszyła, natomiast liczba zgonów utrzymała się na poziomie z lat ubiegłych.

Liczba mieszkańców
Systematycznie z roku na rok ubywa mieszkańców Pobiednej. Na poniższym wykresie wyraźnie widać że jest to równia pochyła. Na koniec roku 2017 było nas 1158. Tylko w roku ubiegłym liczba mieszkańców zmniejszyła się o 29 osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, odkąd nasza redakcja prowadzi dla państwa statystyki liczba ta zmniejszyła się o 136 osób czyli przez ten okres ubyło nas ponad 10 procent.

Na poniższym wykresie możemy zobaczyć i porównać obecną liczbę mieszkańców Pobiednej do lat ubiegłych.

Pobiedna - liczba mieszkańców

rok ogółem kobiety mężczyźni
2008 1294
2009 1293 687 606
2010 1269 671 598
2011 1253 656 597
2012 1244 656 588
2013 1223 642 581
2014 1216
2015 1207
2016 1187
2017 1158

Urodzone dzieci
W roku 2017 urodziło się w Pobiednej 9-ro dzieci i jest to najmniej od 6 lat. W porównaniu do roku 2008, w którym urodziło się 17-ro dzieci jest to bardzo znaczący spadek. Tradycyjnie więcej urodziło się chłopców (5) niż dziewczynek (4). Niektóre imiona, które nadali rodzice naszym najmłodszym mieszkańcom są bardzo polskie jak: Hanna, Michał i Mikołaj ale są też takie, na które obecnie jest moda czyli Alan, Natan...

Na poniższym wykresie możemy zobaczyć i porównać liczbę dzieci urodzonych w 2017 roku do lat ubiegłych.

Pobiedna - liczba urodzonych

rok ogółem dziewczynki chłopcy
2008 17
2009 13 9 4
2010 12 4 8
2011 8 3 5
2012 12 5 7
2013 11 5 6
2014 10 2 8
2015 10 5 5
2016 13 6 7
2017 9 4 5

Osoby zmarłe
Rok 2017 w Pobiednej jeśli chodzi o liczbę osób zmarłych był bardzo podobny do roku ubiegłego. Zmarło 15 osób a średnia długość życia osób zmarłych w 2017 roku wyniosła 71,2 lat. Kobiet zmarło w ubiegłym roku 8 a mężczyzn 7. Średnia długość życia zmarłych kobiet wyniosła 74,5 lat a więc niemal bez zmian, a mężczyzn 68,9 lat czyli wydłużyła się o ponad 3 lata. Najstarszą i najmłodszą zmarłą osobą w roku 2017 były kobiety, które w chwili śmierci miały 92 i 56 lat.

Znacznie zmniejszyła się w ub.r. różnica w średniej długości życia zmarłych kobiet i mężczyzn, o ile w roku 2016 ta różnica wynosiła ponad 23 lata na korzyść kobiet to w roku ubiegłym zmniejszyła się i wynosiła nieco ponad 5,5 roku.

Na poniższym wykresie możemy zobaczyć i porównać liczbę osób zmarłych w roku ubiegłym i w latach poprzednich.

Pobiedna - liczba zmarłych

rok ogółem kobiety mężczyźniy
2008 10 4 6
2009 15 9 6
2010 13 8 5
2011 12 6 6
2012 11 6 5
2013 18 8 10
2014 13 6 7
2015 12 5 7
2016 16 8 8
2017 15 8 7

Opracował: (2m)


Dołącz do nasTweetnij
Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2018          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u