•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Aktualności >> Tematy poruszone przez Burmistrza Leśnej Jana Surowca podczas III sesji Rady Miejskiej

Tematy poruszone przez Burmistrza Leśnej Jana Surowca podczas III sesji Rady Miejskiej

26 grudnia 2010 r.
W sprawach różnych, w części końcowej III sesji Rady Miejskiej Leśnej, która odbyła się 20 grudnia 2010 roku, Burmistrz Leśnej Jan Surowiec mówił m.in. o problemach z usuwaniem skutków powodzi w Urzędzie Miejskim i w gminie, o konieczności udziału sołtysów w komisjach odbierających prace oraz o informowaniu mieszkańców o pracach projektowych dotyczących sołectwa, zakresie planowanych robót itp.

Burmistrz rozpoczął jednak od kwestii wprowadzenia nowych taryf za wodę i ścieki. Poinformował, że 22.10.2010 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnej został złożony wniosek Zakładu Usług Komunalnych w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Po czterech dniach wniosek ten trafił do Referatu Komunalnego. Następnie przez 3 tygodnie - do 17.11 2010 r. - nic z tym wnioskiem się nie działo. Nic nie jest udokumentowane.
17.11.2010 r. odbyło się spotkanie Kierownika Referatu Komunalnego oraz pracownika tego referatu R. Kiwilszy z Dyrektorem ZUK-u i Główną Księgową. Spotkanie zwołał ówczesny Burmistrz. Na spotkaniu analizowano materiały przedłożone przez ZUK. Jednostka została zobowiązana do dopracowania złożonych dokumentów.
Z uzyskanych informacji wynikało również, że Referat Komunalny otrzymał tylko wniosek bez załączników. Kierownik Referatu po raz pierwszy zobaczył taryfy 17 listopada 2010 r. Była to I wersja nowych taryf za wodę i ścieki. W międzyczasie ZUK przedłożył II wersję taryf - cenowo korzystniejszą dla mieszkańców. Na tzw. drugiej wersji taryf jest akceptacja Burmistrza Markiewicza.
- Patrząc na daty i terminy określone przez ustawę - powiedział burmistrz J. Surowiec - Rada w sprawie taryf nic nie może zrobić. Taryfy po upływie 70 dni wejdą w życie, czyli z dniem 1.01.2011r.
Burmistrz dodał, że owszem, w trakcie rozpatrywania tej sprawy Rada kończyła swoją działalność, ale - gdy się spojrzy na daty - kończący kadencję radni mogli tym projektem uchwały się zająć.
J. Surowiec powiedział, że w tej sprawie bardzo źle się stało. Sytuacja jest niekorzystna dla mieszkańców gminy, bo niestety projekt wejdzie w życie i skutkuje podwyżkami dla obywateli. Jakiekolwiek by nie były skutki - podsumował - to my świecimy oczyma przed mieszkańcami. Co uda się jeszcze ustalić - nie wiem.

Burmistrz poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZUK-u i poinformowanie jaki jest poziom nowych cen i ich uzasadnienie.
Dyrektor ZUK Franciszek Słowiński przedstawił w pierwszej kolejności nowe ceny wody w tzw. grup taryfowych.
1. grupa I -gospodarstwa domowe - cena netto - 3,19 za m3 wody,
2. grupa II - odbiorcy przemysłowi - cena netto - 5,34 za m3 wody,
3. grupa III - odbiorcy z miejscowości Złotniki - cena netto - 2,37m3 wody.

Dyrektor dodał, że do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, nie wiadomo jednak, ile one będzie wynosić, czy na pewno 23%.
Następnie podał ceny ścieków wg grup:
I grupa - gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki do kanalizacji ogólnospławnej - cena 4,40 zł
II grupa - podmioty gospodarcze oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzające ścieki do kanalizacji ogólnospławnej - cena 4,40 zł,
III grupa - ścieki przemysłowe ( Dolwis) - cena 5,40 zł,
IV grupa - gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Smolniku - cena 4,50zł,
V grupa - podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Smolniku - cena 5,06 zł.

Burmistrz J. Surowiec uzupełnił, że w przypadku cen wody dla I grupy oznacza to wzrost cen o 7%, dla II grupy o 23%, dla III - o 6%.
Jeśli chodzi o ścieki ceny wzrosną następująco:
I grupa - o 18%, II grupa 18%, III - 41%, IV - 15%, V- 21%.
Na koniec burmistrz dodał, że wskaźniki decydujące o podniesieniu cen będą poddane analizie.

Informując Radę o sytuacji po powodzi J. Surowiec powiedział, że dół urzędu jest nieczynny od powodzi w sierpniu. Na dzień dzisiejszy jest przygotowywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont parteru i pomieszczeń informacji turystycznej. Umowa na prace projektowe została podpisana dopiero w listopadzie. Termin wykonania umowy - do 20.12.2010 r. W dniu odbywania się sesji przejechał projektant uzgodnić szczegółowy zakres prac. W tym przypadku kary umowne będą naliczane. Co więcej w projekcie budżetu na 2011 rok nie ma uwzględnionych środków na remont parteru ratusza.
Burmistrz J. Surowiec poinformował Radę, że w Wolimierzu w weekend spalił się dom. Temat na chwilę obecną jest rozpoznawany. Rodzina, która się spaliła, będzie miała schronienie i pomoc.

Środków popowodziowych, których Gmina Leśna otrzymała w wysokości 2,8 mln zł, nie uda się wykorzystać w pełnej wysokości. Nie wiemy też, ile z tego uda się wykorzystać, bo 4 zadania powinny być wykonane do 15.12.2010 r. w całości. Z uwagi na pogodę prace zrealizowano częściowo. Wykonawcom należy się zapłata za to, co zrobili. Środki niewykorzystanie trzeba będzie zwrócić.

Burmistrz J. Surowiec dodał, że chce, aby normą stało się, by w komisjach odbierających prace zawsze był sołtys czy radny. Jeżeli w danej wsi ma być wykonywana jakaś inwestycja to zakres prac ma być uzgadniany z sołtysem. W sprawach projektowych trzeba prowadzić uzgodnienia czy konsultacje. Radni i sołtysi powinni znać od początku zakres prac przyjętych do wykonania.


źródło: www.lesna.pl/


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u