•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Ustawa śmieciowa Odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy "śmieciowej"

Odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy "śmieciowej"


Podczas dostarczania i odbierania deklaracji na odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy zadawali pytania dotyczące wielu różnych zagadnień związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Mimo wielu publikacji w tym zakresie, informacji prasowych, ulotek, audycji radiowych i telewizyjnych okazuje się, że jest potrzeba dalszego wyjaśniania czasem bardzo podstawowych problemów. Stąd też zamieszczamy poniżej pierwszą cześć odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców, które przytaczamy w miarę możliwości w brzemieniu dosłownym.

1.  W jaki sposób możliwe będzie wyrzucanie przedmiotów wielkogabarytowych - jak często będą podstawiane kontenery na te śmieci i czy zostawianie tam przedmiotów będzie odpłatne?

Odpady wielkogabarytowe od 01.07.2013r. będzie można przywozić do wyznaczonych przez Gminę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty. Planuje się utworzenie takich punktów w Leśnej i w Pobiednej.

Ponadto w okresie jesiennym organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy wzorem poprzedniej zbiórki odpadów.

2. Czy właściciel agroturystyki, który chce sortować śmieci musi posiadać 10 kontenerów -5 dla siebie i rodziny i 5 odrębnych dla swoich gości?

Firma wyłoniona po przetargu zorganizowanym przez Gminę, będzie odbierać odpady tylko z nieruchomości tzw. zamieszkałych.

W przypadku firmy, gospodarstwa agroturystycznego lub innej działalności, właściciel we własnym zakresie podpisuje umowę z wybranym przez siebie umowę odbiorcą odpadów. Może więc się zdarzyć, że z jednej nieruchomości odpady będą odbierane przez dwie firmy. Każdy odbiorca odpadów musi wiedzieć, z których pojemników ma zabierać odpady Obowiązek zapewnienia pojemników, czy worków, spoczywa na właścicielu (użytkowniku) nieruchomości. Zgodnie z przepisami maksymalna liczba rodzajów pojemników jest następująca:

- pojemnik na zmieszane odpady
- worki lub pojemniki na odpady posegregowane
- pojemnik na bioodpady, jeśli nie kompostujemy tych odpadów.

3. Na czym będzie polegała segregacja odpadów?

Odpady należy segregować zgodnie z przyjętymi zasadami w odpowiednich pojemnikach lub workach.

Pojemniki niebieskie służą do zbiórki opakowań z papieru i tektury, gazet, książek, zeszytów, papieru, kartonów i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach opakowań kartonowych po napojach, mleku i sokach - należy je wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Pojemniki żółte przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, butelki z tworzywa sztucznego, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. Segregacja tego typu odpadów jest niezmiernie ważna, gdyż rozkładają się one tysiące lat.

Pojemniki zielone przeznaczone są na szklane odpady opakowaniowe. Nie wolno wrzucać do pojemników na szkło pełnych opakowań szklanych, ani potłuczonych. Nakrętki należy oddzielić i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.  Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster, porcelany, czy kryształów.

Odbiór odpadów odbywać się będzie na zasadzie zbiórki „u źródła", czyli w miejscu naszego zamieszkania.

4.Czy za dzieci obowiązuje taka sama opłata, jak za dorosłego?

Opłata jest naliczana od osoby, a nie od jej wieku. Za dziecko płacimy tak samo, jak za każdego innego mieszkańca. Np. niemowlak w domu, to też pampersy, opakowania szklane i plastikowe, może nawet więcej „generować" odpadów niż człowiek dorosły.

5. Gdzie należy wyrzucać popiół, żywopłot i trawę?

Odpady ogrodowe takie, jak: obcięty żywopłot, odpowiednio przygotowane obcięte gałęzie, skoszona trawa, liście, inne odpady roślinne należy wrzucać do pojemnika na bioodpady lub składować na kompostowniku

W przypadku popiołu należy go wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

6. Gdzie wyrzucać  starą odzież, materiały, itp.?

Starą odzież, buty, które zdatne są do użytku można oddać do pojemników wystawionych przez instytucje zajmujące się charytatywną zbiórka odpadów lub dostarczyć bezpośrednio do gminnych punktów selektywnej zbiorki odpadów.

7. Co w przypadku uszkodzenia worków przez zwierzęta?

W przypadku uszkodzenia worków przez zwierzęta, właściciel nieruchomości powinien uprzątnąć teren, na którym znajdują się rozsypane odpady.

8. Czy będzie książeczka opłat?

Nie będzie książeczki opłat. Opłaty należy dokonać na wskazane konto do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc. Zauważyć należy, że obecnie praktycznie każdy właściciel ponosi różne, comiesięczne opłaty (telefon, gaz, energia itp.) więc możliwość dokonania opłaty za odpady nie powinna stwarzać problemów natury organizacyjno-technicznej.

9.Kto zapewni pojemniki do segregacji odpadów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiedzialny jest właściciel tej nieruchomości. Będzie stworzona też możliwość zakupu pojemników na dogodnych warunkach.

10.Czy rozdawane będą ulotki na temat segregacji śmieci oraz czy będą informacje dotyczące jakie odpady do jakiej grupy powinno się segregować?

Tak, jest i będzie prowadzona kampania informacyjna nt. nowego systemu gospodarki odpadami, w tym informacji dotyczących segregacji śmieci. Będą w maju spotkania w szkołach, przedszkolach, będą plakaty, publikacje w prasie i innych środkach masowego przekazu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania w tym zakresie podjęte przez gminę, rząd i inne instytucje, to w zasadzie cała niezbędna dla mieszkańca wiedza była już w nich zawarta. Jednak kampania informacyjna będzie trwać nadal. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępnych źródeł informacji i zapoznawania się „małymi krokami" z tą problematyką, gdyż w sposób jednorazowy np. poprzez szkolenie, czy rozmowę z kimkolwiek nie jest możliwe zapamiętanie wszystkich istotnych kwestii.Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u