•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Pobiednej

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Pobiednej

21 lutego roku

Tak jak w większości sołectw Gminy Leśna, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Pobiednej, odbędą się zarządzeniem burmistrza w dniu 31 marca 2019 roku. Kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Pobiednej mają termin do 15 marca na zgłaszanie swoich kandydatur. Zgłoszenia można składać wyłącznie na drukach urzędowych. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydata jest uzyskanie poparcia:
- na Sołtysa 10 pełnoletnich mieszkańców Pobiednej
- na członka Rady Sołeckiej 5 pełnoletnich mieszkańców Pobiednej.

Wszystkich zarejestrowanych kandydatów poznamy do 20 marca 2019 roku.
Spisy wyborców uprawnionych do głosowania będą wyłożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej ul. Rynek 19.
Wybory w Pobiednej obędą się 31 marca 2019 roku w godz. 10.00 - 13.00 w świetlicy wiejskiej w remizie OSP (ul . Hetmańska nr 4 w Pobiednej).
Z oficjalnego źródła wiemy, że dotychczasowa sołtys Pobiednej Anna Hałas nie będzie ponownie startowała w wyborach na sołtysa i w związku z tym mamy nadzieję, że znajdą się inne osoby chętne do pracy na rzecz Pobiednej.

Sołtys
Do kompetencji sołtysa należy:
- reprezentacja sołectwa na zewnątrz,
- zwoływanie zebrań wiejskich i w tym celu informuje mieszkańców o terminie i miejscu zebrania wiejskiego w sposób i terminie określonym w statucie sołectwa,
- realizacja uchwał Rady Miejskiej w Leśnej dotyczących naszego sołectwa, a także umożliwienie zapoznania się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
- w zakresie ustalonym przez radę gminy poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
- uczestnictwo w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
- zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Rada Sołecka jest to ciało doradcze (nie organ doradczy) działające przy sołtysie, które wspomaga jego działalność. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa.

Do kompetencji członków rady sołeckiej należy:
- zbieranie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,
- pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
- współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
- opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
- opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie wiejskie,
- organizowanie uchwał zebrania wiejskiego i kontrolowanie ich realizacji,
- inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

Ze statutem sołectwa Pobiedna można zapoznać się tutaj.

Opracował (m).Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u