•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Wyremontowane drogi w Pobiednej

Wyremontowane drogi w Pobiednej

26 października 2014 r.

We wrześniu 2014 roku w Pobiednej oddano do użytku trzy odbudowane drogi gminne. Fundusze na remonty dróg Gmina Leśna pozyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków powodzi w lipcu 2013 roku. Łączna długość odbudowanych dróg wyniosła 1140 metrów. Wszystkie trzy odcinki dróg po raz pierwszy zostały pokryte nawierzchnią asfaltową.

Pierwsza wyremontowana droga to odcinek ulicy Nowomiejskiej o długości 500 metrów. Jest to droga dojazdowa do posesji mieszkalnych. Roboty budowlane obejmowały przede wszystkim: wykonanie nawierzchni drogi o łącznej długości 500 mb. wraz z wykonaniem zjazdów oraz poboczy tłuczniowych, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, złożonej z trzech wpustów ulicznych i jednej studni betonowej oraz łączących je rurociągów z rur PVC włączonych w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej poprzez przebudowywany wpust, przebudowa istniejących wpustów ulicznych w ilości 5 szt., wykonanie trzech odcinków ścieków deszczowych z kostki brukowej granitowej, wykonanie przepustu pod remontowaną drogą z rury PEHD wraz z wpustem ulicznym, wybrukowanie fragmentu skarpy przy wylocie przepustu, - wykonanie krawężników betonowych oraz rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych- trylinki, w rejonie skrzyżowania drogi z ul. Nowomiejską.
Kolejną wyremontowaną drogą jest fragment ulicy Hetmańskiej. Jest to droga dojazdowa do posesji mieszkalnych nr 5,6,7 i 8 ulicy Hetmańskiej. Roboty budowlane obejmowały m.in.: wykonanie nawierzchni drogi o łącznej długości 250 mb. wraz z wykonaniem zjazdów oraz poboczy tłuczniowych, wykonanie wpustu ulicznego i jednej ścianki czołowej na wylocie oraz łączących je rurociągu z rur PEHD włączonych w istniejącą sieć rowów, wykonanie jednego odcinka ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych, odbudowę i wykonanie przepustów pod projektowaną drogą z rur PEHD wraz ze ściankami czołowymi, wybrukowanie fragmentu skarpy i dna rowu przy wylocie przepustu, karczowanie zagajników, odtworzenie i oczyszczenie istniejącej sieci przydrożnych rowów.

Trzecią oddaną do użytku drogą jest ulica Polna. Wyremontowana została na całej długości od zjazdu z ulicy Strażackiej do ostatniej posesji. Długość wyremontowanej drogi wynosi 390 mb. Prace budowlane polegały m.in. na: wykonaniu nowej nawierzchni wraz z wykonaniem zjazdów oraz poboczy tłuczniowych, odbudowie przepustu pod wyremontowanym zjazdem z rur PEHD wraz ze ściankami czołowymi, odbudowie 3 ścianek czołowych przepustów, karczowaniu zagajników, oczyszczeniu z formowaniem skarpy istniejącej sieci przydrożnych rowów, wycince 2 drzew o średnicy 70cm.

Wykonawcą robót na wszystkich trzech drogach było wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca. Całkowity koszt prac wyniósł 560 142,54 zł (bez Vat).

Opracował (m)Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u