•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Wyszperane w sieci Szanse na środki unijne

Szanse na środki unijne

1 maja 2017 r.
Od początku roku podejmujemy działania, które zmierzają do pozyskania dodatkowych źródeł na finansowanie zadań w Gminie. Staramy się aktywnie odpowiadać na nabory ogłaszane przez Instytucje Wdrażające.

Efektem dotychczasowych działań jest między innymi wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z konkursem działania 10.2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - złożono wniosek o dofinansowanie działań wspierających Szkołę Podstawową w Pobiednej.

Projekt pn. "Akademia równych szans" ma na celu przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów ścisłych: informatyki, matematyki, przyrodniczych i językowych poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W ramach projektu zaplanowano zarówno zajęcia dążące do wyrównania braków edukacyjnych uczniów jak również koła zainteresowań pozwalające rozwinąć posiadaną wiedzę, Działania zostaną uzupełnione o zajęcia z psychologiem, aby ułatwić uczniom z deficytami, o specjalnych potrzebach edukacyjnych odnalezienie swojego miejsca w szkole i codienną naukę, chroniąc ich przed wykluczeniem.

Wzbogaceniem działań w projekcie będzie zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie planowanych działań. Jeśli uda się otrzymać dofinansowanie Szkoła Podstawowa w Pobiednej uzyska nową pracownię informatyczną, meble do kilku sal lekcyjnych oraz atrakcyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wyniki konkursu będą znane prawdopodobnie na przełomie lipca/sierpnia 2017 roku.

ND

Źródło: Panorama Leśnej nr 3/2017


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u