•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Zamieszanie z ul. Strzelecką w Pobiednej

Zamieszanie z ul. Strzelecką w Pobiednej

11 grudnia 2021 r.

Ulica Strzelecka w Pobiednej jest drogą powiatową, której zarządcą - zgodnie z ustawą - jest Zarząd Powiatu Lubańskiego. Ta sytuacja miała jednak ulec zmianie i ulica Strzelecka miała stać się własnością Gminy Leśna z wszystkimi konsekwencjami, czyli z obowiązkiem utrzymania nawierzchni drogi, chodników, rowów, zieleni przydrożnej i wszelkimi inwestycjami. Pełne koszty z tym związane byłyby pokrywane z budżetu Leśnej.

W sierpniu br. radni powiatowi otrzymali projekt uchwały przekazującej Gminie powyższą drogę. W uzasadnieniu napisane było, że Pismem z dnia 10.11.2020 r. nr RI.7226.313.JT.2020 Urząd Miejski w Leśnej wyra-ził zainteresowanie przejęciem do zasobów gminy odcinka drogi powiatowej nr 2446D - ul. Strzelecka w m. Pobiedna.

Ponadto Zarząd Powiatu, przed skierowaniem uchwały pod obrady, zwrócił się pisemnie w lipcu br. do Burmistrza Leśnej o wyrażenie opinii w sprawie przekazania tej drogi dla Gminy Leśna, zaznaczając - zgodnie z ustawą, że niezłożenie opinii w wyznaczonym terminie uznaje się za akceptację propozycji. Burmistrz Leśnej opinii nie przedstawił, co w połączeniu z wcześniejszą deklaracją oznaczało potwierdzenie chęci przejęcia tej drogi. W tej sytuacji Rada Powiatu Lubań-skiego w dniu 26 sierpnia br. przyjęła uchwałę pozbawiając ul. Strzelecką kategorii drogi powiatowej. Osobiście nie poparłem tej uchwały, mając wiele wątpliwości i nie mając żadnych bliższych informacji co do zasadności takiego rozwiązania z punktu widzenia interesów Gminy Leśna. Zwróciłem się więc w dniu 22 września 2021 r. do Burmistrza Leśnej z prośbą o podanie argumentów przemawiających za zamiarem przejęcia przez Gminę tej drogi powiatowej.

Wnioskowanych informacji nie uzyskałem, a z odpowiedzi dowiedziałem się, że Burmistrz Leśnej na sesji w dniu 28 września 2021 r. wycofał uchwałę z porządku obrad i z tego powodu moje pytania merytoryczne i ekonomiczne o uzasadnienie przejęcia drogi zostały przez Burmistrza uznane za bezprzedmiotowe. Zgodnie z przepisami procedura przejęcia/przekazania drogi miedzy powiatem i gminą musi być zakończona do 30 września w danym roku, więc przekazania/przejęcia tej drogi w tym roku nie będzie. W konsekwencji ulica Strzelecka nadal pozostanie drogą powiatową. Póki co niepotrzebnie angażowane były organy powiatu oraz radni gminy i powiatu. Niezrozumiałe zamieszanie.

Zapytałem też Powiatowy Zarząd Dróg, czy Gmina Leśna zgłaszała jakieś interwencje związane z tą drogą i okazuje się, że przez ostatnie ponad 1,5 roku nie było żadnych zastrzeżeń do zimowego i letniego utrzymania drogi przez powiat, poza wnioskiem o ustawienie brakującego znaku i sugestią zmiany odprowadzenia wody deszczowej przy jednej z posesji. O co więc chodzi? Czy zamiary władzy gminnej w tym zakresie nie powinny być bardziej dopracowane i transparentne?

Źródło: Panorama Leśnej 11/2021
Kącik radnego powiatowego
Jan SurowiecUlicę Strzelecką na planie Pobiednej zaznaczono kolorem czerwonym

Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u