•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Zasady segregacji


Szanowni Mieszkańcy !

Segregacja śmieci to jeden z podstawowych obowiązków każdego mieszkańca Ziemi. Wyrzucanie wszystkich śmieci do jednego pojemnika jest niesamowitym marnotrawieniem surowców, pieniędzy oraz przede wszystkim zasobów środowiska. Nowelizacja ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała nas do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, którego jedną z podstawowych zasad jest obowiązkowa segregacja odpadów. Segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Podstawą naliczenia opłaty będą deklaracje złożone przez mieszkańców, w przypadku braku segregacji opłata będzie wyższa. Większość z Nas zaczęła prowadzić wzorową selekcje odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy Gminy Leśna rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Takie zachowanie prowadzi do przepełnienia kontenerów, spalania części odpadów, czego konsekwencja może być wzrost ceny za wywóz śmieci.
Właściwe segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Jak prawidłowo segregować odpady

Segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego z nas. Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1858). Kupujemy i konsumujemy coraz więcej produktów. Zajadamy się smacznymi batonikami, popijamy chłodne napoje, używamy coraz większej ilości kosmetyków, cieszymy się nowym telewizorem. Wiele z takich produktów przynosimy do domu lub biura w różnych opakowaniach np.: pudełkach, torbach, papierze, folii, opakowaniach plastikowych, butelkach czy puszkach. Jednak rzadko zastanawiamy się nad tym, co się z nimi stanie, gdy już przestaną być nam potrzebne i zazwyczaj beztrosko wyrzucamy je do jednego, wspólnego kosza na śmieci. Odpowiednie segregowanie tzw. śmieci nie jest zadaniem męczącym, a większość odpadów opakowaniowych np. szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, to cenne źródło surowców wtórnych, które, gdy są właściwie posegregowane, mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. Pozwala to oszczędzać zasoby naturalne, energię oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas. Przybliża także Polskę do osiągnięcia ustalonych przez Unię Europejską poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych, oddalając zagrożenie nałożenia na nasz kraj dotkliwych kar finansowych.

Segregujemy, ponieważ:

Zmniejszymy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko;
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców;
W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower;
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy ( wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru);
Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny ( szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystane nieograniczoną ilość razy);
Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i 97% do wody;
Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.Podstawową zasadą dotyczącą segregowanych przez nas opakowań jest – ZGNIATANIE

Źródło: www.lesna.pl


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u