•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Burmistrz Leśnej zaprasza do składania aplikacji kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Burmistrz Leśnej zaprasza do składania aplikacji kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

21 lutego roku

Na podstawie art. 21 ust 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 756 z póź. zm.) oraz § 8 Uchwały nr XL/255/2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Leśna, w celu zapewnienia społecznej kontroli nad gospodarką zasobami mieszkaniowymi Gminy tworzy się Społeczną Komisję Mieszkaniową, której skład powołuje Burmistrz Leśnej.

1. Osoby kandydujące do Społecznej Komisji Mieszkaniowej winny spełniać następujące warunki:
- osoby pełnoletnie,
- stale zamieszkujące w Gminie Leśna,
- zainteresowane problemami społecznymi i socjalnymi mieszkańców Gminy Leśna, znające temat gospodarki lokalowej gminy.

2. Do obowiązków członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej będzie należało m.in.:
- dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Leśna,
- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na podstawie zebranych informacji,
- opiniowanie i współudział przy tworzeniu listy osób oczekujących na przydział lokalu,
- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w zamian za dokonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Wymagane dokumenty:
- wniosek osoby zainteresowanej wraz z uzasadnieniem,
- dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Leśna,
- klauzula informacyjna.

Termin i miejsce składania aplikacji:

Oferty należy składać do dnia 01 marca 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejskiego w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Leśnej).

Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Źródło: lesna.pl.Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u