•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Historia Pożarnictwa w Pobiednej


Pierwsza Straż Pożarna w Meffersdorf (Pobiedna)

Jeszcze nie wiemy dokładnie od kiedy w Pobiednej (Meffersdorf) niosła pomoc pierwsza Straż Pożarna, jednak pewne jest, że działała ona już w roku 1883.

Na przedstawionym poniżej zdjęciu zrobionym 6 lipca 1908 roku z okazji 25 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednej (Freiwilligen Feuerwehr Meffersdorf) widzimy członków OSP w służbowych uniformach. Sądząc po ilości osób w mundurach na przedstawionym zdjęciu, można wywnioskować że OSP była w tamtych czasach jednostką małą.


Z posiadanych informacji wiemy rownież, że do końca II Wojny Światowej remiza ówczesnej OSP (Freiwiligen Feuerwehr) mieściła się przy ul. Strzeleckiej (Schussenstrsse) w Pobiednej (Meffersdorf).


Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiednej

Kilkanaście miesięcy po zakończeniu II Wojny Światowej, kilku mieszkańców Sokołowa (ówczesna nazwa Pobiednej) postanowiło powołać do życia Ochotniczą Straż Pożarną, która miałaby za zadanie chronić mienie i życie mieszkańców Pobiednej i okolicznych wiosek na wypadek pożaru lub innych zdarzeń losowych.

Podczas pierwszego zebrania organizacyjnego w dniu 8 sierpnia 1946 roku wybrano pierwszy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w skład którego w wyniku wyborów weszli:

 • Prezes - Bober Stanisław
 • Z-ca prezesa - Koch Zygmunt
 • Sekretarz - Kamieński
 • Gospodarz - Wódkowski Władysław
 • Skarbnik - Wroniak Zygmunt

Pierwszym komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje Stefan Mukowiełow, a jego zastępcą Jozef Stadkiewicz


Po dokonaniu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zobowiązano naczelnika do zwołania zbiórki czynnej drużyny pożarniczej i zapoznana się z posiadanym sprzętem.
Jak wynika z zapisków sprzęt strażacki został przeniesiony z poniemieckiej rozwalającej się remizy przy ul. Strzeleckiej do ówczesnej Fabryki Pluszu, a następnie do pomieszczeń przy ul. Dworcowej (zabudowania PGR).

W następnych latach Zarząd OSP Pobiedna podejmował różne działania w celu pozyskania ludzi i sprzętu. Najlepszym tego dowodem było plenarne zebranie OSP w dniu 30 maja 1947r., na którym Komendant Rejonowy wyrażając swoje niezadowolenie z pracy i liczby członków drużyny OSP Pobiedna zagroził przymusowym poborem.

W latach następnych następował z licznymi kłopotami stopniowy rozwój szeregów strażactwa ochotniczego w Pobiednej.


25 grudnia 1949 roku miały miejsce kolejne wybory Zarządu OSP Pobiedna w wyniku których do pełnienia funkcji na poszczególne stanowiska powołano:

 • Prezes - Bober Stanisław
 • V-ce prezes - Gnoiński Bronisław
 • Sekretarz - Ciszewski Henryk
 • Skarbnik - Gnoiński Franciszek
 • Gospodarz - Groszewski Szczepan
 • Komendant - Elert Jan
 • Z-ca komendanta - Golich Stanisław

W niespełna 7 miesięcy później bo już 16 sierpnia 1950 roku odbyły się kolejne wybory Zarządu OSP Pobiedna. W wyniku tych wyborów wymieniono niemal cały Zarząd, a pełnienie funkcji powierzono:

 • Prezes - Bober Stanisław
 • V-ce prezes - Karabanowicz Stanisław
 • Sekretarz - Korzeniewski Stanisław
 • Skarbnik - Świetlicki Jan
 • Gospodarz - Boczar Teofil
 • Komendant - Statkiewicz Stanisław
 • Z-ca komendanta - Elert Jan

Kolejne kadencje Zarządów OSP Pobiedna przyniosły pozytywne zmiany w działalności jednostki. Duża aktywność w działaniach ratowniczo-gaśniczych powoduje zapotrzebowanie na nowy sprzęt pożarniczy.


15 marca 1951 roku Prezydium Gminnej Rady Narodowej przekazuje dla OSP Pobiedna samochód.


3 listopada 1951 roku OSP zorganizowała ćwiczenia pokazowe, a w godzinach wieczornych odbył się uroczysty caprztyk w trakcie którego miał miejsce przemarsz z pochodniami za samochodem z ul. Dworcowej na Plac Wolności.


4 stycznia 1952 roku na posiedzeniu Zarządu OSP Pobiedna podjęto uchwałę w sprawie przeróbki samochodu na wóz bojowy strażacki


W kolejnych latach następują wymiany sprzętu i samochodów strażackich na nowsze.


25 marca 1965 roku OSP Pobiedna została wyróżniona dyplomem za zajęcie II miejsca w przeglądzie sprzętu strażackiego OSP typu "s" w Lubaniu


5 lutego 1972 roku odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednej. Po burzliwej dyskusji wskazującej na liczne mankamenty w pracy członków OSP, brak zabezpieczenia ze strony Milicji Obywatelskiej w akcjach co utrudnia ich przebieg, wybrało nowy zarząd w składzie:

 • Prezes - Małek Władysław
 • V-ce prezes - Gertner Bohdan (naczelnik)
 • II v-ce prezes - Kujawiak Ryszard
 • Skarbnik - Świetlicki Jan
 • Sekretarz - Kasprzycki Michał
 • Gospodarz - Szczur Robert
 • Członek - Kozak Mieczysław
W latach 70-tych OSP Pobiedna wielokrotnie organizowała zabawy taneczne, loterie fantowe, przeprowadzała czyny społeczne z których dochód zasilał konto OSP Pobiedna.
zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u