•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna Zadaj pytanie burmistrzowi

Jeśli chcesz zadać pytanie burmistrzowi, kliknij tutaj

Pytanie
18.02.2022 r.
W lutowym wydaniu Panoramy Leśnej jest tekst o przyznaniu dotacji na zakup pojazdu dla OSP Pobiedna, w którym Burmistrz pisze o zabezpieczeniu w budżecie Gminy kwoty kilkudziesięciu tysięcy na ten cel, reszta ma pochodzić z dotacji różnych instytucji. Ile w tym jest prawdy skoro strażacy ogłaszają zbiórkę pieniędzy bo brakuje im kilkadziesiąt tysięcy zł na zakup tego pojazdu.

Ania

Odpowiedź
Pani Ania czyta bardzo nieuważnie, albo świadomie przeinacza fakty skoro pisze o zabezpieczeniu kwoty "kilkudziesięciu tysięcy". Artykuł jest na pierwszej stronie Panoramy:
https://panorama.lesna.pl/2022/luty-2022/

Wyraźnie piszemy w nim, że gmina zabezpieczyła nie "kilkadziesiąt" tylko 400 tysięcy złotych. Wraz z dotacją z innych insytytucji w wysokości drugich 400 tys wystarczy na zakup podstawowej wersji wozu, która kosztuje 800 tys zł. Za 860 można kupić bardziej wygodny wóz, a każde 1000 zł to dodatkowe wyposażenie. Strażacy chcą mieć wersję bardziej bogato wyposażoną, powiedziałbym - jak najbardziej bogato wyposażoną więc postanowili uruchomić dodatkową zbiórkę. Im więcej zbiorą, tym więcej sprzętu będą mieli nowym w wozie bojowym. Uważam, że taka zbiórka nie jest zła. Jest to metoda mobilizacji lokalnej społeczności i dla strażaków cenna informacja zwrotna - na ile społeczność Pobiednej ceni ich pracę. Liczy się nie tylko kwota zebranych pieniędzy ale też liczba osób, które wpłacą choćby 5 zł, udostępnienia, zaangażowanie w zbiórkę. Każdy gest finansowego wsparcia ochotników OSP, którzy są zawsze gotowi służyć mieszkańcom Pobiednej pomocą jest dla nich dodatkową motywacją, a dla mieszkańców daje możliwość okazania wdzięczności za ich pracę. Raz na 10-20 lat to chyba nie jest wielki wysiłek? Kiedy Pobiedna robiła zrzutkę na tego typu działania? Jak była bitwa o wozy, gmina pomogła strażakom zrobić fajny film promocyjny ale niestety nie pomogło to wiele. Frekwencja wyborcza nie drgnęła zbyt wiele i wóz wygrała Platerówka.

Warto też przypomnieć, że dla OSP Leśna gmina dołożyła połowę tej kwoty czyli 200 tys zł., ale dwa lata temu można było liczyć na większe dotacje. Dostaliśmy wtedy 560 tys dotacji a wóz kosztował około 760 tys.

Burmistrz
Szymon SurmaczPytanie
3.12.2013 r.
Panie Burmistrzu,czy tak powinna wyglądać zgonie z prawami UE wieś Pobiedna??? Czy to jest zgodna z prawem kanalizacja(rzeczno,drogowa)Jakim prawem mieszkańcy posiadłości prywatnych są karani mandatami za ścieki,które płyną drogą,a mieszkania i budynki gminne,które są podłączone rurami do rzek są nie tykalne ??? mam zrobione zdjęcia i jeżeli problem ten nie zostanie rozwiązany zobaczą je wszystkie media,dziękuję.

Grażyna

Odpowiedź
Witam,
Dziekuję bardzo za przesłane pytania i opis problemu. Pragnę przekazać swoje stanowisko w tej sprawie. Otóż zasadą, która powinna być przestrzegana w takich sytuacjach jest to, że najpierw trzeba samemu być w porzadku i dopiero wtedy wymagać tego od innych. Przedstawiony problem łamie tę zasadę i budzi to także moje niezadowolenie. Nie może być tak, że komunalne budynki "mają na coś przyzwolenie", a inne nie. Zasięgnąłem informacji od Komendanta Straży Miejskiej, który oznajmił, że ostatni mandat dotyczący szczelności szamba był nałożony w sierpniu b.r. Pan Komendant akceptuje w.w. zasadę i zapewnia, że nakładanie mandatów w opisanych sytuacjach będzie dotyczyć tylko sytuacji drastycznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie, przy czym "wszyscy będą traktowani równo". Wiemy wszyscy, że systemowe rozwiązanie problemu kanalizacji nie jest łatwe, ale pierwsze kroki już poczyniono i mam nadzieję, że najbliższa perspektywa finansowa UE umożliwi realizację tego zadania, gdyż z samych środków gminnych (czytaj -z podatków) tego nie wykonamy.
Pozdrawiam
Jan SurowiecPytanie
7.12.2011 r.
Panie Burmistrzu
Czy brak wody w Pobiednej jest faktycznie spowodowany niskim stanem w ujęciu? Takie rzeczy miały miejsce w czasie upałów (i to bardzo rzadko). Problem z wodą rozpoczął się od czasu remontu wodociągu na ulicy Polnej. Czy przypadkiem w trakcie modernizacji nie została uszkodzona jakaś rura o której nie wiedzą pracownicy Synergii. Moje zdanie podzielają inni mieszkańcy zmęczeni już tym stanem.
Drugie pytanie brzmi jak zostanie naliczona opłata za wodę skoro nie jest dostarczana jak należy Pozdrawiam

Eugeniusz

Odpowiedź
12.12.2012 r.
Informujemy, iż dziś w godzinach nocnych podejmiemy próbę nie zakręcania wody w miejscowości Pobiedna w godzinach nocnych, tj. między 22-gą a 6:30. Jednocześnie uprzedzamy, iż w późnych godzinach nocnych dokonamy kontrolnego sprawdzenia poziomu wody na ujęciu, aby w sytuacji znacznego ubytku móc ponownie zakręcić wodę.

Chcielibyśmy również przy tej okazji Państwa prosić o zrozumienie, jako że PM SYNERGIA Sp. z o.o. zajmuje się zaopatrzeniem ludności w wodę od października ubiegłego roku i sieć, którą zarządzamy nie jest nowa. W związku z tym zdarzają się awarie (z naszych statystyk wynika, że znacznie mniej, niż w latach ubiegłych). Dlatego prosimy nie obwiniać Spółki i jej Pracowników o złą wolę czy brak kompetencji, co często ma miejsce, ponieważ oceniając sytuację obiektywnie, należy popatrzeć w przeszłość i samemu udzielić sobie odpowiedzi na pytanie jak wiele inwestycji miało miejsce od 1989 roku, czy też w latach poprzednich? Niestety nie przeprowadzono wielu inwestycji związanych z wodociągowaniem Pobiednej (nie mówiąc o kanalizacji, która nie istnieje), czy innych miejscowości Gminy Leśna, tak jak to zrobiła zdecydowana większość gmin ościennych. Teraz te zadania spoczęły na Spółce i Gminie i musimy nadrobić te zaległości. Koszty tych inwestycji są ogromne (całość zadania dla Gminy Leśna opiewa szacunkowo na 180 mln zł!!! - dla porównania budżet Gminy Leśna na wszystkie zadnia wynosi ok. 30 mln) i możemy zapewnić, iż będziemy podejmować wszelkie starania, aby jak najszybciej przystąpić do modernizacji tej części infrastruktury Pobiednej. Koncepcja wodociągowania i kanalizowania Gminy będzie tematem sesji w styczniu 2013 roku, niemniej nie bacząc na jej efekty, pewne jest jedno, że proces przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie Gminy Leśna będzie etapowany i uzależniony od możliwości finansowych (Gminy i Spółki). Biorąc pod uwagę wymagane nakłady można stwierdzić, iż infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną będziemy rozbudowywać minimum przez kolejne 10 lat i naszym zdaniem krótszy termin realizacji całej inwestycji jest mało prawdopodobny.Pytanie
26.12.2011 r.
Witam. Moje nazwisko to Gawkowska mieszkam na końcu wsi. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne. Prosiłam, pisałam, lecz bez echa. Proszę bardzo chociaż o wysypanie żwiru i wyrównanie na drogę gdzie dawniej było kino do ulicy która łączy się z ul. Starowiejską w Czerniawie Zdr., a najlepiej to położyć asfalt. Właśnie tą drogą jeżdżą turyści do gospodarstwa agroturystycznego. Lecz ci co mają niskie samochody to nie będą ryzykować. Przepraszam, ale Pan Burmistrz obiecał zrobić lustrację. Bardzo proszę o pozytywne załatwienie.

Pozdrawiam Gawkowska.Pytanie
28.03.2011 r.
Jako mieszkanka sąsiedniej Czerniawy żywo jestem zainteresowana kwestia budowy kanalizacji w naszej miejscowości. W styczniowym numerze Notatnika Świeradowskiego ukazała się wzmianka autorstwa samego burmistrza Rolanda Marciniaka o tym jakoby znów negocjował z Pobiedną w sprawie tej inwestycji. Nadmienię tylko, że już raz w tej sprawie władze obu gmin rozmawiały i nie doszło do porozumienia. Chciałabym zapytać z jakich przyczyn nie doszło do sfinalizowanie juz wówczas tej inwestycji oraz jaki jest stosunek nowych władz Gminy Leśna do tej sprawy?

Ada

Odpowiedź
5.04.2011 r.
Do sfinalizowania już wówczas (lata 2007 - 2008) tej inwestycji nie doszło, ponieważ nie udało się zawrzeć porozumienia międzygminnego o wspólnym finansowaniu w/w zadania inwestycyjnego. Porozumienie miało m.in. określić zasady finansowania zadania przez poszczególne gminy. Propozycję zasad finansowania Burmistrz Leśnej przedstawił w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój, jednak nie zostały one przyjęte.

Propozycja dotycząca finansowania w/w zadania wyglądała następująco:

- całość zadania przewidzianego do realizacji na terenie Gminy Świeradów - Zdrój byłaby finansowana w 100% przez Świeradów - Zdrój

- część zadania przewidzianego do realizacji na terenie Gminy Leśna (za wyjątkiem budowy oczyszczalni ) byłaby finansowana przez Leśną

- budowa oczyszczalni byłaby finansowana w 55 % przez Leśną i 45 % przez Świeradów - Zdrój.

Tyle informacji "z przeszłości". Od tamtego czasu pojawiały się rożne koncepcje rozwiązania problemu kanalizacji dla Pobiednej. Obecnie nie ma finalnego stanowiska w tej sprawie. Należy rozważyć również "podłączenie się" do planowanej oczyszczalni w Czerniawie, o czym wstępnie rozmawialiśmy z Burmistrzem Świeradowa Zdroju. Wymaga to jednak pogłębionych analiz po to, aby wypracowane rozwiązanie było przemyślane oraz ekonomicznie i funkcjonalnie uzasadnione.Pytanie
08.03.2010 r.
Panie Burmistrzu, kiedy zostanie przywrócone oświetlenie na ul. Strzeleckiej w Pobiednej?

Odpowiedź
18.03.2010 r.

Oświetlenie na ul. Strzeleckiej nie funkcjonuje od listopada 2009 roku. Przyczyną wystąpienia awarii były prace prowadzone na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, który jest zarządcą i właścicielem drogi. Roboty związane były z remontem nawierzchni, niwelacją skarp rowów przydrożnych oraz wykonaniem kamiennego ścieku wzdłuż drogi. Podczas porządkowania pobocza drogi zostały podkopane fundamenty słupów które na dzień obecny zaczęły stanowić zagrożenie dla korzystających z drogi uczestników ruchu.

Sieć elektryczna wraz ze słupami jest majątkiem firmy EnergiaPro dlatego też kwestia egzekwowania wynikłych z tego tytułu praw i roszczeń leży w gestii właściciela. Pracownik Urzędu Miejskiego w Leśnej po uzyskaniu informacji od mieszkańców Pobiednej niezwłocznie zawiadomił właściciela sieci o powstałym zagrożeniu wynikającym z awaryjnego stanu urządzeń. EnergiaPro odstąpiła jednak od egzekwowania od PZD w Lubaniu należnej w tej sytuacji naprawy wyrządzonych szkód.

Poprzez niespójne przepisy prawa Urząd Miejski oprócz opłat związanych ze zużywaną na oświetlenie ulic energią zmuszony jest do ponoszenia kosztów stałej konserwacji i utrzymania systemu oświetleniowego, który nie jest jej własnością - świadome łamanie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podejmowano już wiele prób wyjaśnienia takiego stanu rzeczy jednakże kończyły się one niepowodzeniem - zakład energetyczny stanowczo odmawia utrzymywania swoich urządzeń na swój koszt grożąc wyłączeniem z użytkowania linii oświetleniowych. Prace konserwacyjne do których zlecenia zmuszana jest Gmina Leśna obejmują jedynie "drobne" naprawy bądź wymianę spalonych źródeł światła co w tym przypadku jest niewystarczające.

W zaistniałej sytuacji zakład energetyczny unikając konfliktu z PZD w Lubaniu postawił ultimatum Gminie Leśna - całość kosztów naprawy finansowana jest z samorządowego budżetu, a jeśli nie to zostaną podjęte kroki mające na celu zlikwidowanie linii oświetleniowej. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw, mając na uwadze możliwość wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości zdecydowano się na budowę nowej linii oświetlenia drogowego na ul. Strzeleckiej. Urząd Miejski złożył wniosek o przyznanie na ten cel środków finansowych - sprawa zostanie rozpatrzona na najblizszej sesji Rady Miejskiej.

W załączeniu korespondencja prowadzona z PZD w Lubaniu oraz zakładem energetycznym EnergiaPro

.


Pytanie
22.02.2010 r.
Panie Burmistrzu, w okresie zimowym chodnikiem przy ul. Strzeleckiej w Pobiednej nie można chodzić, ponieważ zalega na nim odgarnięty z jezdni śnieg. Czy tak będzie każdej zimy, czy planowane jest jego usuwanie?

Odpowiedź
25.02.2010 r.
W sprawie odśnieżania chodnika przy ul. Strzeleckiej w Pobiednej informuję, że zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 4 Ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 poz 622 z późn. zm.) obowiązek utrzymania czystości tzn: zamiatanie, uprzątanie z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników należy do właścicieli przyległych nieruchomości. W tym przypadku obowiązek ten spoczywa na firmie "ALFA - DACH" z Wrocławia, właścicielu pałacu oraz gruntów przyległych. W związku ze zgłoszonym zapytaniem w tej sprawie, informuję, że wydane zostało polecenie Straży Miejskiej o podjecie odpowiedniej interwencji, upominającej osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy.Pytanie
18.02.2010 r.
Panie Burmistrzu, jakie kroki podjęła Gmina Leśna, aby odnowić oraz zapobiegać dalszej degradacji nagrobków (niektóre pochodzą z XVIII w.) na zabytkowym cmentarzu komunalnym w Pobiednej, którego Gmina Leśna jest właścicielem?

Odpowiedź
3.03.2010 r.
Zarząd na cmentarzu komunalnym w Pobiednej sprawuje Zakład Usług Komunalnych w Leśnej. W maju 2007 roku Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wystąpił z wnioskiem o umieszczenie zadania pt. "Rewitalizacja cmentarza w Pobiednej" w "Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Leśna na lata 2007-2015".
We wniosku zaplanowano m.in.: rewitalizację 70 zabytkowych nagrobków, naprawę muru okalającego cmentarz, rewitalizację wieży kościelnej. Całość zadania oszacowano na kwotę 4 544 100.- zł.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy wyglądu estetycznego cmentarza, likwidacji zagrożeń związanych z walącym się murem okalającym cmentarz, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poprawy walorów turystycznych gminy Leśna.


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u