•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt 
  •  polityka prywatności 
  •  reklamy 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów
Kalendarz dni z zakazem handlu
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Na co przeznaczymy fundusz sołecki Pobiednej w 2020 roku

Na co przeznaczymy fundusz sołecki Pobiednej w 2020 roku

7 października 2019 r.

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa.

Kwota bazowa przeznaczana na fundusz sołecki z budżetu gminy jest kwotą zmienną i co rok jest wyliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy w okresie sprzed dwóch lat.

Kwota funduszu sołeckiego dla Pobiednej systematycznie się zwiększa. Na rok 2019 była to kwota 36 761,20 zł, a na 2020 rok środki przeznaczone dla Pobiednej na ten fundusz wynoszą 39 195,60 zł.

Dzięki informacji otrzymanej od sołtysa Pobiednej Marka Drobnika już wiemy na co zostaną przeznaczone te środki:

W dniu 08.09.2019 odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Pobiedna dotyczące uchwalenia budżetu Sołectwa na rok 2020.

Rada Sołecka oraz Sołtys dziękują wszystkim mieszkańcom za przybycie na zebranie.

Stosunkiem głosów:
"za" - 8
"przeciw" - 3
"wstrzymało się" - 2

Uchwalono następujące zadania do budżetu 2020:

15 000 PLN - Projekt wiaty i garażu na skwerku przy Stadionie LZS Fatma Pobiedna. Planowane jest w tym miejscu budowa sceny wraz z zadaszeniem terenu i budową kominka typu "grill" tak aby w przyszłości to miejsce mogło służyć zarówno mieszkańcom Pobiednej - komunie, stypy, jak i organizacji plenerowych imprez o charakterze masowym - takich jak: festyn, kiermasze, jarmarki, koncerty. Tego typu wydarzenia są wpisane w turystyczną strategię rozwoju zarówno Gminy jak i Pobiednej.

10 000 PLN - Ogrodzenie placu, na którym projektujemy zadanie numer jeden. Pierwszym etapem związanym z urządzaniem placu przy stadionie będzie ogrodzenie terenu. Dzięki temu miejsce uzyska odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówna podczas prac budowlanych jak również podczas późniejszego.

6 000 PLN - Materiały na bieżące utrzymanie czystości wsi. W ciągu roku kalendarzowego konieczne jest kupowanie niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego utrzymania estetyki wsi. Będą to: narzędzia ogrodnicze i malarskie, ziemia i rośliny, farby i inne narzędzia malarskie. Przedsięwzięcie to jest zadaniem własnym gminy oraz wpisuje się w strategię rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 - Turystyka - podniesienie walorów estetycznych Gminy.

5 195,60 PLN - Organizacja Festynu Wiejskiego, oraz innych spotkań integrujących lokalną społeczność.Spotkania integracyjne wpływają na polepszenie warunków życia mieszkańców Sołectwa. Integracja mieszkańców poprzez takie wydarzenia jak Festyn Wiejski, Wigilia Wiejska itp. spowoduje zacieśnienie więzi społecznych oraz poprawę stosunków międzyludzkich. Przedsięwzięcie to jest zadaniem własnym gminy oraz wpisuje się w strategię rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 - Budowanie lokalnej tożsamości - wspieranie inicjatyw społecznych.

3 000 PLN - Zakup modułu placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Pobiednej. Zadanie ma na celu umożliwienie dzieciom bezpiecznego korzystania z placu zabaw. Mieszkańcy Sołectwa sami odmalują urządzenia znajdujące się na placu zabaw. Przedsięwzięcie to jest zadaniem własnym gminy oraz wpisuje się w strategię rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej Gminy - rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.”

Jak możemy wyczytać z powyższej informacji znacząco zmienił się system wydawania naszych wspólnych pieniędzy. Niemal wszystkie środki zabezpieczono na inwestycje służące budowaniu i wzmacnianiu lokalnej tożsamości oraz podniesienie walorów estetycznych Pobiednej.
Opracował: (m)
Dołącz do nasTweetnij
Jakość powietrza
Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Informator SMS
Polecane linkiPogoda
Pogoda Pobiedna

Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2018          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u