•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Oficjalna strona Pobiednej

Program rodzina 500+

10 marca 2016 r.

 

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.


1. Beneficjenci programu

Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni.


2. Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które określają warunki programu 500 Plus. W rodzinie, która posiada dwoje dzieci w momencie kiedy pierwsze dziecko kończy 18 lat, drugie dziecko staje się pierwszym dzieckiem.


3. Kryterium dochodowe

Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż 1 200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek
z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Pod uwagę brane będą dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów: pracy na etacie, umów cywilno - prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, a także dochody z gospodarstw rolnych. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017) jest rok 2014.


4. Rozpoczęcie programu i terminy wypłat

Program rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z Ustawą pierwsze pieniądze będą wypłacone w drugim kwartale 2016 roku
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Prawo do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko będzie przyznawane na 12 miesięcy. W pierwszym okresie do września 2017 roku. Osoby chcące otrzymać wsparcie na kolejny rok będą zobowiązane złożyć ponownie wymagane dokumenty.


5. Wniosek o przyznanie zasiłku

Wnioski będzie można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej lub przez internet za pomocą platformy emp@tia, bankowości elektronicznej lub systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS. Wymagane będą dane osoby wnioskującej
o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Do wniosku dołączyć będzie trzeba zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko). Mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty pozwalające potwierdzić prawo do nabycia świadczenia.


Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale Świadczeń Rodzinnych i Fundusz Alimentacyjnego lub pod numerem telefonu 75 72 11 494 wew. 13 i 14.Wniosek tutaj.


Oświadczenie o dochodach tutaj.


Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego tutaj.


Oświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej tutaj:Źródło: www.lesna.plDołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u