•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Szanowni Mieszkańcy Gminy Leśna


Szanowni Mieszkańcy Gminy Leśna


Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co roku w terminie do 31 maja ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy: raport o stanie gminy. W Gminie Leśna będzie to miało miejsce podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej tj. w dniu 28 maja 2019 r. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona będzie debata.

Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko Radni(którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również Mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia przewodniczącej Rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej (w przypadku Gminy Leśna) 20 osób. Zgłoszenie takie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. W przypadku Gminy Leśna najpóźniej do 27 maja 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Serdecznie zapraszam do udziału w debacie podczas Sesji Rady Miejskiej w Leśnej w dniu 28 maja 2019 r.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Leśnej

Małgorzata Borysiewicz



Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
























Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u