•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Ustawa śmieciowa Śmieciowe ABC Gminy Leśna cz.1

Śmieciowe ABC Gminy Leśna cz.1


Od początku 2012 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dopiero jednak od 1 lipca 2013 roku czeka nas prawdziwa "Śmieciowa rewolucja". Mieszkańców Pobiednej również obowiązywać będą nowe zasady m.in.: podpisywania umów, opłat i sposobu odbioru odpadów komunalnych.
Wprowadzone rozwiązania narzucają samorządom nowe obowiązki i kompetencje, przepisy te mają promować czystość i odpowiedzialność Gminy za wszystkie odpady z jej terenu oraz od każdego mieszkańca. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę firma, która obsługiwać będzie teren całej Gminy.
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy zgodnie ze złożoną deklaracją uiszczać będą jedną z dwóch stawek.
W Gminie Leśna osoby segregujące odpady będą uiszczać na konto bankowe wskazane przez Gminę opłatę w wysokości 13 zł za osobę miesięcznie, a osoby niesegregujące odpady opłatę w wysokości 20 zł miesięcznie na osobę.
Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym przyjęto założenie, że rodziny, w których liczba członków rodziny wynosi 6 lub więcej osób będą płacić jednakową stawkę 78 zł miesięcznie (6x13=78) za śmieci segregowane lub 120 zł miesięcznie (6x20=120) za śmieci niesegregowane.
Idea wprowadzanych zmian jest taka, aby mieszkańcom ułatwić pozbywanie się odpadów za możliwie najniższą cenę. Mieszkańcy nie będą już musieli się martwić co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami czy zużytymi bateriami - teraz Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.
Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z dzikimi wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci np. do lasu.
Co to jest i na czym dokładnie będzie polegała segregacja odpadów komunalnych, na kim będzie spoczywał obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, jak często będą wywożone odpady - na te i wiele innych pytań (prosimy również przysyłać pytania) postaramy się państwu odpowiedzieć w następnych częściach "Śmieciowego ABC Gminy Leśna".
Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje - jak np. w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

Poniżej znajdują się uchwały Rady Miejskiej w Leśnej i inne dokumenty dotyczące gospodarki odpadami:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna.

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowanie tych odpadów.

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Leśna.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nieruchomości zamieszkałe.


Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych.


Opracował: (m)


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u