•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Wyszperane Informacja o działalności...

Informacja o działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2021 r.


6 czerwca 2022 r.
Corocznie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej składa Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa obejmującą podstawowe obszary działalności jednostki. Z zestawień wynika, że w ciągu roku na terenie powiatu odnotowano 232 pożary oraz 606 innych zdarzeń.

Najwięcej pożarów odnotowano w Gminie Leśna (59). Straty w wyniku pożarów mienia ogółem są dość pokaźne - ponad 2 mln zł, ale dzięki strażakom uratowano jednocześnie mienie wartości ponad 18 mln zł.

Pożary i inne zdarzenia wiążą się nie tylko ze stratami w mieniu, poszkodowani bywają też ludzie. W wyniku pożaru w 2021 r. życie straciła jedna osoba, a 3 zostały ranne. Natomiast w wypadkach i innych zdarzeniach ofiar było znacznie więcej, bo aż 16 śmiertelnych, a 70 osób odniosło rany.

Szczególną rolę w systemie działań ratowniczych spełniają jednostki OSP należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Z Gminy Leśna w tym systemie są dwie OSP - Leśna i Pobiedna. Pozostałe gminy z terenu powiatu mają po jednej OSP należącej do KSRG z wyjątkiem miasta Lubań, gdzie jednostek OSP po prostu nie ma. Jednostki KSRG są częściej angażowane do działań ratowniczych ze względu na posiadane wyposażenie, umiejętności i zdolność mobilizacji.

Nie zawsze jednak wyjazdy na akcję mogą być realizowane, nawet przez JRG. W całym powiecie na ogólną liczbę 528 alarmów w 69 przypadkach (13 %) wyjazdu nie było. OSP Leśna nie wyjechała 19 razy na 128 powiadomień, Świeradów 2 razy na 115 zawiadomień, Olszyna 8 razy na 109 alarmów, Pobiedna 9 razy na 22 alarmy, zaś Platerówka tylko 2 razy nie wyjechała na 28 wezwań.

Pozostałe OSP, które nie należą do KSRG, nie wyjechały łącznie w 20% zgłoszeń. Te jednostki w skali roku były wzywane 167 razy. Pod względem zdolności mobilizacyjnej wyróżnia się OSP Grabiszyce, która nie wyjechała tylko w jednym przypadku na 28 alarmów.

Jednostki OSP utrzymywane są zasadniczo z pieniędzy danej gminy, ale otrzymują też dofinansowanie "branżowe". Wszystkie OSP należące do KRSG otrzymały łącznie prawie 500 tys. takich środków, z czego OSP Leśna i Pobiedna łącznie ponad 62 tys. zł.

OSP spoza systemu KRSG otrzymały 56 866 zł, w tym jednostki z Gminy Leśna 25120 zł (Grabiszyce, Świecie, Szyszkowa, Złotniki).

Liczba członków OSP Gminy Leśna (w wieku 18-65) przedstawia się następująco: Leśna - 29, Pobiedna - 24, Złotniki - 17, Świecie - 15, Szyszkowa - 14, Grabiszyce - 21 (stan na koniec 2021).

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu w dniu 31 grudnia 2021 roku służbę pełniło 52 strażaków i było zatrudnionych 4 pracowników cywilnych.

Stan mienia powiatu lubańskiego

Według stanu na koniec ubiegłego roku Powiat Lubański był właścicielem 214 ha 48 arów, z czego użytki rolne zajmują 5,67 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane - 16,45 ha, drogi - 192,07 ha, grunty leśne 2 ary i tereny pozostałe 27 arów.

Powiat posiada również w Lubaniu grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 2,5 ha.

Zdecydowana większość gruntów wykorzystywana jest przez jednostki powiatowe. Ponadto Powiat Lubański jest jedynym właścicielem spółki komunalnej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Łużyckie Centrum Medyczne" w Lubaniu. Wartość udziałów wynosi 11 mln 308 tys. Kapitał zakładowy podzielony jest na 22 616 udziałów o wartości po 500 zł każdy.

W 2021 r. zakończone zostały następujące inwestycje powiatowe: zakup aparatu rtg dla NZOZ ŁCM w Lubaniu, zakup samochodu Renault Koleos dla Starostwa, przebudowa dróg powiatowych Pisarzowice-Nowa Karczma oraz w miejscowości Zaręba, projekt międzypowiatowy "Dalszy rozwój e-usług", termomodernizacja i modernizacja budynku PSP w Lubaniu.

Realizacja obowiązkowych szczepień psów na terenie powiatu w 2021 r.

Z informacji przedstawionej radnym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że realizację obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie wykonywało na terenie powiatu lubańskiego 8 praktyk lekarsko-weterynaryjnych. Na życzenie posiadacza psa, szczepienie może być wykonane w innym miejscu (np. w domu właściciela). Po przeprowadzonym szczepieniu posiadaczowi psa wydawane jest zaświadczenie, a zaszczepiony pies wprowadzany jest do rejestru znajdującego się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. W 2021 roku zaszczepiono 5428 psów.

W bieżącym roku nie zarejestrowano na terenie powiatu lubańskiego ani jednego przypadku wścieklizny wśród zwierząt dzikich i domowych. W 2021 r. do badań w kierunku wścieklizny pobierane były lisy padłe oraz zabite w wypadkach komunikacyjnych, padłe kuny i nietoperze.

Nie stwierdzono również ani jednego przypadku wścieklizny w wyniku ugryzień lub przypadkowego kontaktu ze zwierzęciem dzikim. W związku ze wzrastającą populacją lisów takich kontaktów jest coraz więcej. W takim przypadku zwierzę zawsze poddawane jest dokładnej obserwacji prowadzonej przez wyznaczonego lekarza weterynarii, a zwierzęta padłe lub zabite - dokładnym testom laboratoryjnym z próbą biologiczną włącznie.

W roku 2021 przeprowadzono 6 obserwacji psów i kotów w kierunku wścieklizny i nałożono 4 mandaty za brak obowiązkowych szczepień psów.

Należy podkreślić, że obserwacje zwierząt podejrzanych finansowane są z budżetu państwa.

Sytuację epizootyczną w zakresie wścieklizny należy ocenić jako dobrą. Poprawy wymaga wywiązywanie się właścicieli psów z obowiązku poddawania ich szczepieniu oraz wzrost świadomości właścicieli kotów w zakresie dobrowolnego szczepienia, szczególnie w sąsiedztwie bytowania zwierząt dzikich

Jan Surowiec

Źródło: panorama.lesna.pl nr 6/2022


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u