•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2022
Kalendarz niedziel handlowych w 2022 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna >> Aktualności >> Ile zarabiają Radni i Burmistrz Leśnej?

Ile zarabiają Radni i Burmistrz Leśnej?

30 stycznia 2011 r.
27 stycznia 2011 roku w sali obrad Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Leśnej.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, radnym m.in. została przedstawiona informacja na temat "Zimowego utrzymania dróg w gminie Leśna".
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa",
- zmiany uchwały Rady Miejskiej z dn. 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Leśnej,
- przyjęcia "Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie Leśna na 2011 rok".
Wszystkie trzy uchwały zostały w wyniku głosowania przyjęte.
Następnie radni zostali zapoznani z działalności pomiędzy sesjami Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Leśnej. Po zrealizowaniu kolejnych punktów porządku obrad: interpelacje, wnioski i sprawy różne obrady V sesji zakończono.

Jedną z podjętych podczas tego posiedzenia rady uchwał, była uchwała o zmianie wysokości diet radnych. Ponieważ w wielu e-mailach od państwa pada pytanie o wysokości diet radnych i wynagrodzenia Burmistrza Leśnej, postanowiliśmy poinformować państwa o tych wynagrodzeniach.
Podjęta przez radnych w dniu 27 stycznia 2011 roku uchwała o zmianie uchwały z 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Leśnej w rzeczywistości mówi o obniżeniu od 1 stycznia 2011 roku diety otrzymywanej przez Przewodniczącego Rady o 51,66 zł w porównaniu z rokiem 2010 i będzie teraz wynosiła 1324,84 zł. Diety pozostałych radnych nie uległy zmianie i nadal wynoszą:
- Wiceprzewodniczący Rady - 957 zł,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 1021 zł,
- Przewodniczący pozostałych komisji - 894 zł,
- Radni będący członkami Komisji Rewizyjnej - 766 zł,
- pozostali Radni będący członkami komisji stałych lub doraźnych - 638 zł.

Natomiast wynagrodzenie Burmistrza Leśnej zgodnie z przyjętą przez radnych w dniu 20 grudnia 2010 roku uchwałą w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Leśnej wynosi - 11,460 zł (brutto).
Obecne wynagrodzenie Burmistrza jest wyższe od wynagrodzenia jego poprzednika o - 2,076 zł (brutto), które od 1 stycznia 2009 roku wynosiło - 9,384 zł (brutto).


Opracował: (m)


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki
Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2022          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u